Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Hva fører til tidlig uførepensjon?
Del artikkelen med venner og kolleger

En forskergruppe ved STAMI har forsket på hva som fører til at mennesker går over i tidlig uførepensjon. Resultatene viser at både biologiske og sosiale oppvekstfaktorer spiller en viktig rolle.
 
Hva er uførepensjon?
Uførepensjon kan gis fra det offentlige dersom det ikke er utsikt til bedring av din inntekts- og arbeidsevne. Den kan enten gjøres tidsbegrenset, altså uførestønad, eller være og uførepensjon. Det er fem vilkår som skal være oppfylt for å få uføreytelser. Hovedregelen er at du må ha vært medlem i folketrygde de siste tre årene får du ble ufør. Du må også være mellom 18 og 67 år, ha fått nedsatt inntektsevnen på grunn av langvarig sykdom, skade eller andre problemer. Sykdommen må også være hovedårsaken til nedsettelsen i yteevnen din, og du må ha gjennomgått medisinsk behandling og attføring for å bedre inntektsevnen din.
 
Uførepensjonert før fylte 40 år
På tross av alle disse kravene ble 1,5 prosent av mennene, og 1,7 prosent av kvinnene, i undersøkelsen uføretrygdet før fylte 36 år. De som ble uføretrygdet før fylte 20 år, eller uten å ha vært i arbeidslivet ble ikke tatt med, siden dette stort sett gjaldt psykisk utviklingshemmede.
 
Lav utdannelse en risikofaktor
- Uføretallene viser at lavtutdannede er en sårbar gruppe sier forskningssjef professor Petter Kristensen til STAMI.no. Utdannelsesnivå viste seg å være viktig. Risikoen for å bli uførepensjonert var fem ganger så stor blant de med lav utdannelse, sammenlignet med de som hadde fullført en høyere utdannelse. Høyeste risiko var det derimot for de som i løpet av barndommen hadde mottatt stønad på grunn av kronisk sykdom. Nesten 10% av denne gruppen endte opp som uførepensjonister.
 
Foreldrenes utdannelse lite viktig
Andre faktorer var lav fødselsvekt, ugifte foreldre og uføretrygdede foreldre. Men selv om utdanningsnivået til personene spilte stor rolle, viste det seg at utdanningsnivået til foreldrene hadde svært liten innvirkning på risikoen for å bli uførepensjonert.

Legg til kommentar

26. juni, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?