Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


46 000 ivrige funksjonshemmede uten jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

Nye tall fra SSB tilsier at hele 46 000 funksjonshemmede står uten jobb, men at de selv ønsker å jobbe. Sjokktall, mener FFO.

 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) melder at andelen funksjonshemmede som var i jobb i 2.kvartal 2007 var 45,3 %. Det er ingen merkbar økning i forhold til fjoråret, når prosenten var på 45,8.

 

- Det er både bekymringsfullt og nedslående at så få funksjonshemmede kommer i arbeid til tross for alle politiske løfter og forsikringer fra NAV om at denne gruppen prioriteres. Tallene viser at innsatsen fortsatt er for dårlig, tiltakene for få og at både private og offentlige arbeidsgivere må skjerpe seg om flere funksjonshemmede skal komme i arbeid, sier Ovesen, assisterende generalsekretær i FFO på organisasjonens hjemmesider.

 

17 % ønsket arbeid

 

Av de 271 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede var det 17 % som oppga at de ønsket arbeid. Dette svarer til en gruppe på 46 000, hvorav 12 000 – det vil si 26 % – oppfylte betingelsene for å bli regnet som arbeidsledig.

 

- Et arbeidsmarked som skriker etter flere hender kan ikke lengre ignorere at tusenvis av funksjonshemmede ønsker å komme i arbeid. Både myndighetene og arbeidsgiverne er ansvarlige, sier Jarl Ovesen.

 

Arbeidsevnen begrenses av hemningen

 

Av de funksjonshemmede som var i arbeid, oppga 64 % at funksjonshemningen begrenser hva slags type arbeidsoppgaver de kan utføre, tatt i betraktning de hjelpemidler man eventuelt har til rådighet. For personer som oppga at funksjonshemningen begrenser hvor mye de kan arbeide, det vil si den daglige eller ukentlige arbeidstiden, var gruppen på 53 %.

 

TV Glad realiseres i Norge for utviklingshemmede

 

For utviklingshemmede, derimot, er det bedre tider. De kan nå søke jobber i den nye TV-kanalen TV Glad, som er et prosjekt som er videreført fra Danmark, hvor utviklingshemmede styrer sin egen TV-kanal. I Danmark ble ideen innført i 1999, og i dag har den fire avdelinger og hele 130 ansatte.

 

TV Glad Danmark har bevist at utviklingshemmede kan gjøre en god jobb både foran og bak kamera. Det lages TV som mange vil se.

 

- Dagens mediesamfunn trenger en slik redaksjon. TV Glad slipper til orde mennesker som kan oppleve å bli overhørt og oversett. Prosjektet gir dem en mulighet til å ytre seg på egne vegne. Det styrker ytringsfriheten og de demokratiske rettighetene til utviklingshemmede, sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding. Han ble selv intervjuet av TV Glads første reporter, Svein André Hofsø.

 

[Les mer i artikkel hos FFO]

[Les mer i artikkel hos SSB]

[Les mer i artikkel hos NAV]

 

oks.com >books
oks.com >booksx;> (30.8 2007)

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?