Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsledigheten faller
Del artikkelen med venner og kolleger

Svært få i dette landet er nå arbeidsledige. Ved utgangen av oktober var det registrert bare 40.300 helt arbeidsledige, viser NAVs ferske statistikk.
 
Dette er en nedgang på 13.100 sammenlignet med samme måned i fjor, og tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken.
 
- Svært lavt
Korrigert for vanlige sesongvariasjoner gikk antallet arbeidsledige ned med 1.100 fra forrige måned.
-           Arbeidsledigheten faller fortsatt, og er nå på et svært lavt nivå. Tallene viser at arbeidsmarkedet har strammet seg ytterligere til den siste måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.
 
Sterkest nedgang blant langtidsledige
Arbeidsledige med en arbeidssøkerperiode på mellom ett og to år har hatt sterkest nedgangen i ledighet. Sammenlignet med samme måned i fjor var nedgangen i denne gruppen på 39 prosent.
-           Det er gledelig at ledigheten nå går mest ned for dem som har stått lenge ledig, sier Saglie.
 
Stor økning i ledige stillinger
I løpet av oktober ble det registrert 38 500 ledige stillinger hos NAV. Dette er en økning på 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Størst økning finner vi innen barne- og ungdomsarbeid og undervisning med henholdsvis 80 og 49 prosent flere ledige stillinger.
 
Nedgang i alle yrker
Sammenlignet med samme måned i fjor var det innenfor ingeniør- og ikt-fag at nedgangen i arbeidsledigheten var størst med 34 prosent. Denne yrkesgruppen, sammen med ledere, har også det laveste arbeidsledighetsnivået med 0,7 prosent.
 
Færre yrkeshemmede
Det er nå 6200 færre yrkeshemmede registrert hos NAV enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 7 prosent. Ved utgangen av oktober var 80 500 personer registrert som yrkeshemmet hos NAV.
Av de som avslutter attføringen kommer nå en større andel ut i jobb enn tidligere. Hittil i år har 47 prosent kommet i arbeid etter avsluttet attføring, mens tilsvarende tall i fjor var 44 prosent.
 
Lavest ledighet i Sogn og Fjordane
Den laveste arbeidsledigheten ved utgangen av oktober var i Sogn og Fjordane med 0,9 prosent av arbeidsstyrken. Også Rogaland og Akershus med henholdsvis 1,1 og 1,2 prosent har et lavt arbeidsledighetsnivå.
Les mer hos nav.no

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?