Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nattarbeid farlig for helsa
Del artikkelen med venner og kolleger

Den som jobber om natten har økt risiko for å få en rekke helseplager, blant annet hjerte- og karsykdommer, mage- og tarmproblemer og brystkreft.
 
Flere studier viser at nattarbeid kan gå på helsa løs. Skiftarbeidere er ekstra utsatt fordi søvnmønsteret forstyrres kontinuerlig.
-           Søvnforstyrrelsene ved nattarbeid over lengre tid kan gi økt risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer og mage- og tarmproblemer. Nyere data indikerer også en mulighet for økt risiko for utvikling av diabetes. Depresjon og mental helse generelt påvirkes av søvnmangel, sier førsteamanuensis Alvhild Alette Bjørkum på Høgskolen i Bergen til Stavanger Aftenblad.

Økt risiko 
Forskning viser klare indikasjoner på at skiftarbeid over tid er sterkt assosiert til hjerteproblemer. Blant annet øker nattarbeid risikoen for hjerte- og karsykdommer med fra 30 til 60 prosent, sammenlignet med dagarbeid. Risikoøkningen er tilsvarende høy for brystkreft.
Skiftarbeidere har jevnt over en mer usunn livsstil enn andre - mange er overvektige og mange røyker.
Studier viser at risikoen for hjertesykdom (CHD) for en dagarbeider som røyker, øker med ca 50-60 prosent i forhold til en ikke-røyker, mens røyking i kombinasjon med skiftarbeid gir en øking på nesten 100 prosent i forhold til en ikke-røyker.
 
Fare for brystkreft
Skiftarbeid kan også gi økt fare for brystkreft. Det danske arbeidstilsynet, Arbejdsstyrelsen, oppfordrer alle i landet som har jobbet nattskift gjennom flere år og utviklet brystkreft til å anmelde det da det kan være en yrkesskade.
Danmarks arbeidstilsyn har hittil avvist kreft som en yrkesskade som følge av nattarbeid.
Etter samråd med en rekke danske eksperter, vil sakene bli sett nærmere på, forteller nettavisen Erhverv på nett, epn.dk.
 
Arbeidsgivere oppfordres til å organisere skiftarbeid slik at det gir minst mulig belastning og foreslår kortere vakter og innlagte pauser med muligheter for den ansatte til å ta seg en liten hvil.
 
TIPS FOR NATTARBEID:
  • Unngå/redusér bruk av nattarbeid der det er mulig.
  • Reduser lengden på nattskift, helst under 8 timer.
  • Rotasjon av skift bør være med klokka (dag - kveld - natt - dag).
  • Tilstrekkelig hviletid - kravet er minst 11 timer sammenhengende hvert døgn, men det er for lite hvis en både skal ha tid til søvn og arbeidsreise, familie, måltider, hygiene, m.m.
  • Hurtig roterende skiftsystem, helst mindre enn 4 kvelds-/nattevakter etter hverandre.
  • Helst 3 dager fri etter en periode med nattarbeid - normalisering av døgnrytmen kan ta 2-3 dager.
  • Ikke begynne dagskift for tidlig (helst ikke før 7.00) - tidlig morgenskift kan være nesten like belastende som nattskift, men nattskiftet bør heller ikke slutte for sent.
  • Unngå ensformig arbeid, alenearbeid, fysisk tungt arbeid, sterk varme og støy om natta.
  • God belysning, frisk luft, passe temperatur og servering av lettfordøyelig mat gjør belastningen mindre.
 
Kilder: epn.dk, NRK og Stavanger Aftenblad
tylex;>online book

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?