Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Positiv holdningsendring til innvandrere i arbeid
Del artikkelen med venner og kolleger

72 % av de spurte i en undersøkelse SSB har gjort, er enige i at innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Holdningsendringen kan være resultat av integrering og kontaktskapning gjennom lokale møteplasser.

 

Nesten tre fjerdedeler en i alt helt eller nokså enige i at innvandrere gjør en innsats i norsk arbeidsliv. Andelen som var helt enige i påstanden Statistisk Sentralbyrå la fram for dem, økte med 5 prosentpoeng i 2007.

 

Motsatt sank andelen som var uenige med 6 prosentpoeng til 11 % på samme tid.

 

Bør ha samme muligheter som nordmenn

 

Mange mener at alle innvandrere bør ha samme muligheter til arbeid som nordmenn i Norge, hele 90 % syns dette. Andelen ”Helt enig” i dette, steg med 6 prosentpoeng til 68 %, og det er bare 5 % som er helt uenige.

 

At det er kommet en økt verdsetting av innvandreres arbeidsinnsats og den økte viljen til å likebehandle innvandrere på arbeidsmarkedet, kan være begrunnet i arbeidslivets mangel på arbeidskraft.

 

Behovet for arbeidskraft er nå så stort at det vanskelig kan dekkes med innenlandske arbeidskraftsreserver – et budskap som formidles stadig sterkere i media. Nettoinnvandringen for fjoråret var rekordhøy, nærmere 24 000 personer. Blant disse var det mange fra fra nye og gamle EU-land.

 

Import av arbeidskraft oppfattes av stadig flere som nødvendig for å sikre fortsatt økonomisk vekst og velstand.

 

Kontakt gir mer positive holdninger

 

En ting som går igjen blant folk som har mer velvillige holdninger til innvandrere i arbeid, er en bred kontatkflate. Syv av ti har kontakt med innvandrere på minst en arena. Arbeidsplassen er møtested for fire av ti.

 

To andre viktige møtesteder er blant venner og i nabolaget. Det er samtidig mer vanlig å ha kontakt med to eller fire innvandrere, enn det er å bare ha kontatk med en. I tillegg kommer det fram at de som har kontakt med innvandrere, har åtte av ti det gjerne daglig eller ukentlig. Syv av ti av dem som har kontakt, har hovedsakelig positive erfaringer med kontakten.

 

Forsterke integreringen gjennom møteplasser

 

En viktig grunn til endringen i holdning nordmenn har, er integreringsprosessen. Flere kommuner har etablert lokale innvandrerråd, kontaktutvalg eller dialogforum i de siste årene. Disse møteplassene har som mål å bidra til økt dialog og samhandling mellom innvandrere og nordmenn.

 

- På sitt beste kan møteplasser som innvandrerråd, kontaktutvalg, dialogforum både gi innflytelse i saker, sikre kunnskap om innvandrermiljøene i kommunen, bidra til å skape økt forståelse og forebygge konflikter, sier rådgiver i IMDi, Manzoor Khan. Samtidig påpeker Khan at plassene kan fungere som et lærings- og rekrutteringsarena for politikken.

 

[Les mer i artikkel hos Statistisk Sentralbyrå]

[Les mer i artikkel hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet]

oks.com >books
oks.com >books=posi

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?