Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


40 % kvinner i ASA-styrene
Del artikkelen med venner og kolleger

Samlet sett i Norge er andelen kvinner i styrene 33 %, men ASA-selskapene i NHO har klart målet om fire av ti kvinnelige styremedlemmer.

 

- Vi er meget godt fornøyd med at NHO-bedriftene har nådd målet om 40 prosent kvinner i styrene. Vi fortsetter for fullt rekrutteringen av kvinner til ledende stillinger og styrer, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO på NHOs nettsider.

 

40 % av de eierutnevnte styremedlemene i ASA-selskapene (allmennaksjeselskaper) er kvinner.

 

Lovpålagt fra 31.desember

 

Andelen kvinner i styrene har økt med rekordfart de siste årene, kanskje i sammenheng med at fristen for å oppfylle kravet om 40 % kvinner går ut nyttårsaften i år. Selskaper som innen det ikke kan bekrefte at de har klart prosentkravet, risikerer å bli tvangsoppløst.

 

Blant NHOs bedrifter er økningen synlig sterk. Mai 2005 var det 19 % kvinner i NHO-selskapenes ASA-styrer. Et år etter det var andelen hoppet opp til 27 %, mens den nå i desember altså er på 40 %.

 

Det viser i alle fall en opptelling NHO selv har gjort.

 

Når de ansattes representanter tas med, synker derimot kvinnerepresentasjonen til 37 %. Men også blant de ansattes valgte styremedlemmer er kvinnene på fremmarsj. I hele Norge har andelen kvinner i styrene kommet seg opp til 33 %.

 

Stigende internasjonal oppmerksomhet

 

- Dette er en utvikling som vi er meget godt fornøyd med, sier NHOs direktør for arbeidslivspolitikk Sigrun Vågeng til NTB.

 

Sted og tid for presentasjonen av den gledelige nyheten var da Sigrun Vågeng selv markerte starten på NHOs eget lederutviklingsprogram Female Future hvor 300 kvinner fra hele landet deltok. Til nå har 590 kvinnelige styrekandidater deltatt på kurset som går over to år. Lederutviklingskurset får stadig større internasjonal oppmerksomhet.

 

- Det programmet vi har laget er unikt i verdenssammenheng. Da loven om kjønnskvotering og 40 % kvinnerepresentasjon i styrene kom, måtte vi gjøre noe. Vi fikk ideen til Female Future, og siden 2003 har vi satset sterkt på å øke kvinneandelen i ASA-selskapene, fortsetter Vågeng.

 

Styrejobb gir ansvar

 

Direktøren minte på at det å gå inn i et styre, gjør at man får mer ansvar, både som kvinne og mann.

 

- Målet må ikke være å sitte i flest mulig styrer, men at man er kompetent til å gjøre den jobben som skal gjøres, sier Vågeng.

 

[Les mer i artikkel hos NHO]

[Les mer i artikkel hos FriFagbevegelse.no]

oks.com >books
oks.com >booksx;> (10.12 2007)

Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?