Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


NOA-rapport om det norske arbeidsmiljøet
Del artikkelen med venner og kolleger

Statens arbeidsmiljøinstitutt la nylig fram en rapport fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) og sammenligner der arbeidsmiljøet i Norge med EU.

 

- Det er interessant at selv om sysselsatte i Norge har den korteste betalte arbeidstiden, hvis man legger sammen betalt arbeidstid og ubetalt arbeid, samt reisetid til jobb, ”jobber” vi lengst av alle. Særlig unge kvinner og menn med omsorgsansvar har lange ”arbeidsdager”, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding ved arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 

Ut fra undersøkelsen kommer et overblikk over arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Dessuten kartlegger den problemstillinger og utviklingstrekk på europeiske arbeidsplasser. Arbeidstid, arbeidsordninger, ergonomiske, fysiske og kjemiske arbeidsmiljø og i tillegg psykososialt arbeidsmiljø.

 

Balanse mellom arbeid og fri

 

I Norge er sysselsettingen høy, arbeidsledigheten lav og arbeidsmiljøet veldig godt i forhold til andre europeiske land. Det er også stor fleksibilitet når det gjelder arbeidstid. Norge, Sverige, Finland, Danmark og Nederland kommer best ut på det punktet.

 

- Vi har en god balanse mellom arbeid og fritid i norsk arbeidsliv. Dette betyr at de arbeidstidsordningene vi har treffer godt i forhold til de behovene den enkelte har. At bare to prosent av de sysselsatte i Norge føler at arbeidstiden ikke i det hele tatt er tilpasset livet utenom jobben, er et svært lavt antall, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng om arbeidsmiljøet på NHOs sider.

 

Danmark og Norge er de to landene der flest sysselsatte rapporterer om god balanse mellom arbeid og familie. Norge, Nederland og Storbritannia er landene som i undersøkelsen kommer ut med mest deltidsarbeid og ansatte i Norge har generelt lavere gjennomsnittlig (betalt) arbeidstid i uken enn alle EU-land. Samtidig er det en større del som arbeider skift i Norge enn i EU, men skiftarbeidere i Norge rapporterer færre ukentlige arbeidstimer.

 

LO positive

 

LO-sekretær Trine Lise Sundnes ser mye positivt i den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen for Norges del. Norge har en høy andel som rapporterer at arbeid påvirker helse, og det ser Sundnes på som at vi har en høy bevissthet om sammenhengen.

 

- Det at vi har hatt et langvarig samarbeid mellom partene i arbeidslivet på sentralt nivå betyr mye. Jeg tror det er mye større tillit mellom partene i Norge enn i mange andre land, sier Sundnes til LO-Aktuelt. På spørsmål om deltidsarbeid og at det er mange som jobber på den måten i Norge, svarer hun:

 

– Ja, og nå er vi opptatt av dette. Vi må få en bedre organisering, ikke minst i helsesektoren, slik at vi får flere hele stillinger.

 

Risk for helsen i arbeidslivet

 

Sundnes mener vi har bedre forutsetninger for å gjøre noe med problemene rundt helserisikoer i arbeidslivet, fordi vi har oppmerksomheten rettet mot det.

 

– Både arbeidstakere og arbeidsgivere er lydhøre for tiltak som begrenser helserisiko på arbeidsplassene, mener Trine Lise Sundnes. Hun mener det norske arbeidslivet forhåpentligvis lærte noe etter at IT-bobla sprakk, med alle utbrente arbeidstakere i den bransjen.

 

Undersøkelser i Norge viser at andelen muskel- og skjelettlidelser har gått ned og psykiske lidelser har gått opp. LO-sekretæren mener det er nære sammenhenger ved funnene, og at dette er uttrykk for en økt bevissthet om sammenehngen mellom psyko-somatiske forhold.

 

– Dermed står v


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?