Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Innvandrere kvoteres til jobber i staten
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen vil neste år sette i gang et forsøk med moderat kvotering av innvandrere ved ansettelser i tolv statlige etater.
 
Forsøket som omfatter Husbanken, Oljedirektoratet, Statsbygg og ni andre statlige virksomheter, skal gå over to år, skriver Aftenposten.
Moderat kvotering er «positiv særbehandling» der innvandrere foretrekkes, når de har tilnærmet samme kvalifikasjoner som andre søkere.
-           Moderat kvotering er et rimelig sterkt virkemiddel, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV)
 
Ifølge Røys skal jobbsøkere med innvandrerbakgrunn foretrekkes dersom de er «tilnærmet like godt kvalifisert» som andre søkere og ansettes selv om de ellers ville blitt rangert etter den best kvalifiserte.
-           Dette gjelder i første rekke de innvandrerne som har de største problemene med å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi snakker ikke om svensker, sier Røys og peker på at selv om ledigheten går ned også blant innvandrere, er gapet mellom andel arbeidsledige nordmenn og arbeidsledige innvandrere fortsatt stort.
 
Det endelige regelverket for kvoteringen vil være klart til 9. januar da startskuddet for forsøket går.
 
De tolv statlige virksomhetene er valgt ut fordi de har mange ansatte og dermed en viss utskiftning av arbeidskraft. I tillegg er det lagt vekt på geografisk spredning. Statsbygg og Arbeids- og velferdsdirektoratet har regionkontorer flere steder i landet. Oljedirektoratet ligger i Stavanger, mens resten av virksomhetene er lokalisert i Oslo.
-           Vi feier for egen dør. Jeg er statlig arbeidsgiver. Derfor går vi foran og tar det ansvaret vi ønsker at andre skal ta, sier Røys.
 
Les mer i Aftenposten.

Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?