Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Enklere rekruttering av utenlandsk arbeidskraft
Del artikkelen med venner og kolleger

Fra og med 1. januar 2008 vil endringer i regelverket for arbeidsinnvandring gjøre det enklere for arbeidsgivere å rekruttere utenlandsk faglært arbeidskraft.
For EØS-borgere som er omfattet av overgangsreglene vil endringene innebære at de kan begynne å jobbe med en gang de har levert en søknad om oppholdstillatelse til politiet. Dette forutsetter at søknaden er fullstendig og at alle nødvendige vedlegg følger med.
For faglærte/spesialister fra land utenfor EØS-området er det tre endringer:
·         Faglærte som oppholder seg i Norge på visum, kan søke om arbeidstillatelse fra Norge når visumet har en varighet på tre måneder eller kortere. I dag er det et krav om at ordinært visum er gitt en varighet på nøyaktig tre måneder.
·         Politiet gis vedtaksmyndighet ved søknad om fornyet arbeidstillatelse også når søknaden gjelder nytt arbeid eller arbeidssted. I dag behandles slike søknader av Utlendingsdirektoratet.
·         Adgang til å tiltre arbeid hos ny arbeidsgiver når søknad om fornyet tillatelse er innlevert.

Enklere bosettingstillatelse
For faglærte og spesialister vil det også bli enklere å få innvilget en bosettingstillatelse. Bosettingstillatelse er en tillatelse som gir rett til permanent opphold i Norge.
Mens man tidligere måtte ha samme arbeidstaker i 3 år for å få innvilget bosettingstillatelse, er det nå tilstrekkelig å ha arbeidet i 3 sammenhengende år.
Endringene kommer som følge av forskriftsendringer fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?