Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Likestilt
Del artikkelen med venner og kolleger

Samme muligheter for kvinner og menn har vært ett mål i arbeidslivet de siste tiårene.  Allikevel viser likestillingsbarometeret at forskjellene er store.  Hver fredag har NHO intervjuet kvinnelige ledere, med et mål om å synliggjøre kvinnelig kompetanse i arbeidslivet.  Samtidig arrangeres den 8. kvinnekonferansen i Australia denne uken.

 

Selv om vi i Norge ikke lenger opplever den samme kampen for likestilling, er det fremdeles skjevheter i arbeidslivet.  Det største problemet er den mannlige dominansen i ledelsesposisjoner og i styrer. 

 

Kvinner best i test

I en undersøkelse gjort i England, ved universitetet i Leeds, kommer kvinnelige ledere best ut.  Av 14 egenskaper, kom kvinnene best ut av 11.  De tre siste ble delt.  Egenskaper som beslutningsdyktighet, inspirasjonsevne og problemløsning ble vurdert.  Menn vurderte kvinnelige overordnede som bedre enn menn i alle 14 kategorier.

 

NHO har hver fredag de siste ukene intervjuet kvinnelige ledere på sine nettsider.   Selv om norsk næringsliv uttaler at de ønsker kvinner i leder- og styreverv, er det veldig få kvinner i slike posisjoner.  For å legge til rette for et skapende miljø, er det viktig med forskjellige mennesker.  Selv om kvinner er en sterk ressurs, viser likestillingsbarometeret til Likestillingssenteret at forskjellen mellom kvinner og menn fremdeles er stor i norsk næringsliv.

 

Store forskjeller

”2/3 av arbeidet som blir gjort i verden, gjøres av kvinner for 5 prosent av lønnen.”

Pressemelding fra Fri faglige internasjonale (FFI), arrangør av konferansen i Australia.

Pressemeldingen fra FFI presenterer en annen virkelighet enn den vi lever i her i Norge.  Men, den tar allikevel opp en realitet som verden ikke kan snu ryggen til.  Kvinner i arbeidslivet har en historie med utnyttelse.  Det er heller ingenting som tyder på at disse forskjellene skal bli vesentlig bedre i den nærmeste framtiden.  Dagens privatisering fører til at mye av driften rundt om i verden går fra å være statlig til og bli privatisert.  Kvinner har tradisjonelt sett jobbet statlig og kommunalt, og rammes derfor ekstra hardt av denne utviklingen.

– Handel med kvinner har økt betydelig i kjølvannet av globaliseringen. I de økonomiske frihandelssonene er det en ekstrem utnytting av kvinner. Når det gjelder disse spørsmålene må vi lytte og lære, sier Rita Lekang, LO-sekretær og visepresident i FFIs kvinnekomite, til LO-aktuelt.

 

Fagbevegelse

Årets hovedmål for kvinnekonferansen er få kvinner til å organisere seg i fagbevegelser.  I tillegg vil man jobbe med å få kvinner inn i faglige posisjoner i organisasjonene.  En rolle som har vært sterkt mannsdominert i alle år.

-            Internasjonal fagbevegelse er svært mannstung. Med unntak av noen få kvinnelige LO-ledere, er det menn som styrer fagbevegelsen verden over. Skal kvinner ha mulighet for å møtes og for å bli hørt, må man ha særskilte møteplasser, sier Rita Lekang. (18.2 2003)


Legg til kommentar

28. mai, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?