Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


ID-krav i bygge- og anleggsbransjen
Del artikkelen med venner og kolleger

Fra og med 1. januar 2008 ble alle virksomheter som utfører arbeid på bygg- og anleggsplasser pålagt å utstyre alle arbeidstakere med ID-kort.
 
Pålegget kommer av en ny foreskrift om identitetskort (ID-kort) i bygge- og anleggsnæringen, fastsatt 30. mars 2007 av Arbeids- og Inkluderingsdepartementet. Tiltaket er ment å bidra til mer effektiv kontroll av helse, miljø og sikkerheten til personer som jobber på bygg- og anleggsplasser. Kravet er også ment for å bidra til større seriøsitet i bransjen.
 
 
Det er arbeidsgiver som plikter å utstyre arbeidstakere med ID-kort. Også utenlandske arbeidstakere, eller arbeidstakere ansatt i utenlandske firmaer som oppererer i Norge, er omfattet av ordningen. Der det brukes innleide arbeidstakere, er det utleievirksomheten som er ansvarlig for at de utstyres med ID-kort.
 
Disse arbeidsplassene må ha ID-kort
Arbeidsplassene kravet gjelder er midlertidige eller av skiftende karakter. Permanente arbeidsplasser, som for eksempel et skipsvertf, vil ikke være berørt av ID-kravet.
 
Støttefunksjoner som renhold og kantine har også krav om ID-kort så lenge de er fast etablert innenfor anleggsområdet. Personer som regelmessig transporterer varer til og fra byggeplasser skal også ha ID-kort.
 
Krav til ID-kortet
Dette skal ID-kortet inneholde:
  • navn på virksomhet eller enkeltpersonforetak
  • organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
  • navn på kortinnehaver
  • bilde av kortinnehaver
  • fødselsdato og kjønn
  • kortinnehaverens signatur
  • gyldighetsperiode
  • kortnummer
  • navn og adresse til utsteder av kortet
 
Overtredelser
Overtredelser mot ID-kravet på bygge- og anleggsplasser er straffbart i følge arbeidsmiljøloven kapittel 19. Det vil si straffbart med bøter, eventuelt fengselsstraff.
 
 
[Les mer i artikkel hos arbeidstilsynet.no]f=http://bookmarksme.com >online book (22.1 2008)

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?