Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vil prioritere mannlige arbeidssøkere
Del artikkelen med venner og kolleger

Likestillingsombudet vil at menn skal prioriteres når de søker jobb i kvinnedominerte yrker. Når to søkere har tilnærmet like kvalifikasjoner, kan man prioritere det underrepresenterte kjønn ved ansettelse.
 
-           Vi mener tiden er inne til å se på lovverket på nytt, og kommer til å be Barne- og likestillingsdepartementet vurdere saken. Med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi har i Norge, er det ikke nok å særbehandle kvinner ved ansettelse til mannsdominerte arbeidsplasser, sier Elisabeth Lier Haugseth, avdelingsleder ved juridisk avdeling hos Likestillings- og diskrimineringsombudet til Aftenposten.
 
I dag åpner loven for at menn kan særbehandles når de søker stillinger i skole, barnehage og undervisning og omsorg for barn. Utover disse områdene er det kun kvinner som kan særbehandles ved ansettelser.
Ifølge Haugseth tar mange arbeidstakere og arbeidsgivere kontakt med ombudet for å få informasjon om når menn kan særbehandles. Forespørslene kommer først og fremst fra kvinnedominerte arbeidsplasser.
-           Da loven ble vedtatt i 1979, var hensikten først og fremst å bedre kvinners stilling i arbeidslivet. De tradisjonelle argumentene gikk på at menn ikke opplever diskriminering ved ansettelser og at det derfor ikke var behov for særbehandling, sier Lier Haugseth.
 
[Les hele saken i Aftenposten]

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?