Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vil ha slutt på sosial dumping
Del artikkelen med venner og kolleger

I en holdningsundersøkelse utført av Arbeidstilsynet kommer det frem at åtte av ti nordmenn vil boikotte virksomheter som driver sosial dumping. Holdningene gjelder på tvers av både fylkesgrenser, alder og utdanning.
 
Videre i undersøkelsen kommer det frem at fire av ti nordmenn allerede har droppet å kjøpe en vare på grunn av mistanke om sosial dumping hos virksomheten, mens det bare er åtte prosent som faktisk har vært kunde hos en virksomhet hvor de har hatt grunn til å tro at det foregår sosial dumping.
 
– Det er positivt at forbrukerne tar avstand fra virksomheter som utnytter utenlandske arbeidstakere. For Arbeidstilsynet er det en styrke at en overveldende majoritet svarer at de ikke vil ha noe med slike virksomheter å gjøre. Vi registrer samtidig at 20 prosent ikke tar avstand fra slike virksomheter, og det er et tankekors, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.
 
Skjerpet kontroll
– Virksomheter som driver sosial dumping er i utakt med holdningene i den norske befolkningen. De løper en stor økonomisk risiko og kan fort bli taperne i konkurransen om kundene, sier Finboe Svendsen, i en pressemelding på arbeidstilsynet.no, om at fire av ti sier at de har avstått fra et kjøp på grunn av mistanke om sosial dumping.
 
Arbeidstilsynet opplyser om at flere virksomheter har ordnede arbeidsforhold til utenlandske arbeidstakere, men at alt for mange fortsatt driver ulovlig. De vil skjerpe kontrollen og, om det er nødvendig, stanse ulovlige virksomheter.
 
– Undersøkelsen viser at svært mange mener dette handler om hvilket arbeidsliv vi vil ha og at folk ønsker å benytte seriøse virksomheter. Arbeidstilsynet fortsetter tilsynsvirksomheten, etter hvert også mer i andre bransjer som renhold, landbruk, verftsindustri, transport, hotell og restaurant, sier Finboe Svendsen.
 
Undersøkelsen:
Et representativt utvalg av 1900 nordmenn har sagt ja, nei eller vet ikke til tre påstander. 100 personer i hvert fylke har besvart påstandene. Under følger påstandene og andelen som svarte ja.
 
·          Påstand 1: Jeg vil boikotte virksomheter som blir tatt for sosial dumping.
·          Påstand 2: Jeg har avstått fra å kjøpe et produkt eller en tjeneste fra aktører jeg mener driver med sosial dumping.
·          Påstand 3: Nordmenn må gjøre mer for å forhindre sosial dumping av utenlandsk arbeidskraft.
Fylke                           Påstand 1        Påstand 2        Påstand 3
Østfold                         77 %                33 %                83 %
Akershus                      83 %                44 %                82 %
Oslo                             83 %                38 %                85 %
Hedmark                      77 %                36 %                91 %
Oppland                       81 %                33 %                87 %
Buskerud                     76 %                34 %                90 %
Vestfold                       81 %                30 %                87 %
Telemark                  &nb

Legg til kommentar

24. september, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?