Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Bedre bedriftshelsetjeneste
Del artikkelen med venner og kolleger

- Vi vil gi bedriftshelsetjenesten et faglig løft og sikre kvaliteten i ordningen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Helse- og sosialsektoren, undervisningsbransjen, fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinning, vakttjenesten, frisørbransjen og kraft- og vannforsyning - skal ha bedriftshelsetjeneste.
 
Før påske ble det sendt ut et forslag om nye krav til utbygging og godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten på høring.
 
Det blir bred høring av forslaget om å utvide dagens bransjeforskrift om bedriftshelsetjeneste til sju nye risikoutsatte bransjer: helse- og sosialsektoren, undervisningsbransjen, fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinning, vakttjenesten, frisørbransjen og kraft- og vannforsyning. Dette betyr at de ansatte innen disse bransjene alltid skal være knyttet til en bedriftshelsetjenesteordning.
 
I høringsnotatet foreslår departementet også å innføre en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten, etter en godkjenningsmodell basert på kompetanse, volum til tjenesten og kvalitetssikring. Det antas at bedriftshelsetjenestens faglighet og kompetanse kan sikres på en bedre måte gjennom en godkjenningsordning.
-           For å oppnå det faglige løftet vi ønsker for bedriftshelsetjenesten, er det også nødvendig med en sterkere prioritering av myndighetenes tilsyn med og veiledning i virksomhetenes bruk av bedriftshelsetjenesten. Vi foreslår derfor tydeligere krav til arbeidsgivers bruk av tjenestene. Slik skal bedriftshelsetjenesten bli et enda bedre virkemiddel for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, sier arbeids- og inkluderingsministeren.
 
Høringsfristen er satt til 25.juni i år.

Legg til kommentar

24. september, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?