Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vi ønsker nye utfordringer på jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

En ny undersøkelse viser at 35,4 prosent av norske arbeidstakere oppgir at ønske om nye utfordringer er viktigste årsak til at de har byttet jobb. Og det er kvinnene som i størst grad synes nye utfordringer er viktigst.
 
På spørsmålet ”hva mener du er viktigste årsak til at du begynte i ny jobb” svarte 35,4 prosent av de spurte at de ønsket nye utfordringer. Dette kommer frem i en undersøkelse fra bemanningsbyrået Xtra personell. Kun 8,3 prosent oppga bedre lønn som viktigste årsak. 7,9 prosent oppga bedre reisevei som viktigste årsak, mens 10,8 prosent begynte i ny jobb fordi de var arbeidsledig. 8 prosent byttet jobb fordi det var dårlig arbeidsmiljø hos forrige arbeidsgiver, i følge en pressemelding.
 
Undersøkelsen avslører også at det er noen forskjeller mellom kjønnene når det gjelder motivasjonsfaktorer for å bytte jobb. Menn er i noe større grad opptatt av lønn enn kvinner. 10,7 prosent av mennene oppgir bedre lønn som viktigste årsak mot 6,3 prosent av kvinnene. Mens kvinnene (37,2 prosent) synes nye utfordringer er viktigere enn menn (33,3 prosent).
 
Når det gjelder alder er det de yngste som i større grad oppgir bedre lønn som viktigste årsak til at de byttet jobb (33,3 prosent av de mellom 18-24 år, 10,1 prosent av de mellom 25-39 år mot kun 5,6 prosent av de mellom 40-59 år og 6 prosent av de over 60 år). Når det gjelder ønske om nye utfordringer er bildet motsatt. Det er de mellom 40-59 år (38,5 prosent) som oppgir ønsket om nye utfordringer som viktigste årsak til at de byttet jobb mot kun 16,7 prosent av de mellom 18-24 år.
 
Kilder: Xtrapersonell og karrierelink.no

Legg til kommentar

26. september, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?