Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Positive til arbeidsinnvandring
Del artikkelen med venner og kolleger

Bjarne Håkon Hanssen understreket at arbeidsinnvandringen er positiv for Norge, og at regjeringen vil arbeide med å forenkle regelverket for rekruttering av arbeidstakere fra land både i og utenfor EØS-området. Samtidig lanserer han en egen integreringspakke for arbeidsinnvandrere og deres familier.
 
– Arbeidsinnvandring bidrar til fortsatt vekst i Norge. Vi må tiltrekke oss nødvendig kompetanse. Regjeringen ønsker derfor å legge til rette for en effektiv arbeidsinnvandring, sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen da han presenterte stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring.
 
Han understreket imidlertid at arbeidsinnvandring skal være et supplement til NAV-reformen og pensjonsreformen for å løse de demografiske utfordringene som Norge står foran.
 
 
Enklere og raskere rekruttering
For å sikre at arbeidssøkere kommer raskt i arbeid vil regjeringen sette i gang flere tiltak for å forenkle arbeidet med søknadene.
 
- Regjeringen foreslår flere tiltak for mer og bedre samordnet informasjon, samt enklere og raskere saksbehandling ved rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Når dokumentasjonen er i orden skal en søker kunne regne med en maksimal saksbehandlingstid på 4 uker for arbeidstillatelse, sier Hanssen.
 
 
Integreringspakke
- God integrering er viktig for å bekjempe dårlige arbeids- og lønnsvilkår, sosial dumping og svart arbeid, forklarer arbeids- og inkluderingsminister Hanssen.
 
Han mener at gode integreringsløsninger vil gi Norge et konkurransefortrinn i kampen om internasjonal kompetanse ettersom det vil gjøre Norge mer attraktiv for arbeidssøkere.
 
Regjeringen ønsker blant annet og:
·         Vurdere en egen startpakke med skriftlig informasjon om spørsmål ved arbeid og opphold i Norge til nyankomne arbeidsinnvandrere.
·         Utrede et tilbud om norskopplæring for alle arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer over 16 år, som er registrert bosatte. Dette vil i praksis si de som oppholder seg i Norge i minst seks måneder.
·         Videreføre støtte til frivillige organisasjoners innsats for å inkludere arbeidsinnvandrere i et sosialt nettverk i lokalmiljøet og i organisasjonslivet.
·         Effektivisere og forbedre ordningene for godkjenning av utenlandsk utdanning.
 
oks.com >boo

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?