Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsliv og familiekonflikt
Del artikkelen med venner og kolleger

Nesten en av fem arbeidstakere mener at arbeidslivet går ut over familielivet. Blant lederne er tallet enda høyere der en av tre føler at kravene fra arbeidet kommer i konflikt med privatlivet.
 
Tall fra Levekårsundersøkelsen viser også at det er betydelige forskjeller mellom kvinner og menn. Mens 20 prosent av mennene melder at arbeidet går ut over familien gjør 15 prosent av kvinnene det samme.
 
Blant lederne er det motsatt. Mens 32 prosent av kvinnelige ledere opplever konflikt mellom arbeid og hjem, sier 30 prosent av de mannlige lederne det samme.
 
Mest konflikt blant ledere og politikere
 
Undersøkelsen viser at det er administrative ledere og politikere som i størst grad rapporterer at kravene fra arbeidet går utover privatlivet. Samtidig er det i yrkene uten krav til utdanning som rapporterer minst konflikter.
 
Desto lengre man arbeider desto mer føler man at arbeidet går ut over familielivet. Bland arbeidstakere som jobber mer enn 40 timer i uken er andelen større enn blant de som arbeider mellom 33 og 40 timer. Det er ingen kjønnsforskjell i sammenhengen mellom arbeidstid (antall timer i uken) og opplevelse av arbeid-familie konflikt.
 
Hvorfor opplever menn dette oftere?
 
STAMI påpeker flere faktorer som kan være bakgrunnen for at menn rapporterer problemer mellom arbeid og hjem oftere. Mens kvinner opplever større forståelse i arbeidsmiljøet og mer støtte fra nærmeste familiet, opplever ikke menn den samme sympatien.
 
Dessuten arbeider flere kvinner enn menn deltid, noe som vil ha en direkte innvirkning på antallet som føler at man bruker for mye tid i arbeid. Samtidig er det færre kvinnelige ledere mens det blant kvinnelige ledere er flere som opplever at arbeidet overstyrere familielivet sammenlignet med sine mannlige kolleger. Dette kan indirekte være en årsak til at eksempelvis kvinner i mindre grad ønsker lederstillinger.  
 
Likhetstrekk med EU
 
Tallene for Norge er ikke unike, og også i EU er det flere menn enn kvinner som rapporterer arbeid-familiekonflikt. EU har også en høyere andel enn Norge som rapporterer problemer med arbeidsliv og privatliv.
 
Blant de nordiske landene er det i Sverige og Finland vanskeligere å kombinere arbeid og familieliv sammenlignet med Norge og Danmark.
 

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?