Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende arbeidsliv globalt
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen går foran med sju punkter for å styrke arbeidstakerrettigheter i andre land og gjøre arbeidslivet mer anstendig globalt.

- En rettferdig fordelingspolitikk, full sysselsetting og arbeidstakeres rettigheter er goder som utfordres av økt globalisering. Skal vi lykkes i å la andre ta del i disse godene – som vi selv anser som en selvfølge – må også Norge ta del i kampen for å løfte et kampen mot sosial dumping til den globale arena, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 
”Decent Work”
 
Sammen med NHO, LO og The Financial Times arrangerte regjeringen konferansen”Decent Work, A Key to Social Justice for a Fair Globalisation”. Konferansen skulle drøfte kompleksiteten rundt et globalisert arbeidsmarked og bidra til den internasjonale debatten om hvordan vi kan sikre bedre økonomisk styring og fremme full sysselsetting og anstendige arbeidsvilkår i alle deler av verden. 

Under konferansen ble 7 nøkkelpunkter for et mer inkluderende globalt arbeidsliv presentert.

7 punkter for et mer inkluderende globalt arbeidsliv:
  1. Norge skal styrke innsatsen for arbeidstakerrettigheter globalt.
  2. Norges politikk overfor ILO gis et løft.
  3. Arbeidet med arbeidstakerrettigheter i andre land opprioriteres i utenrikspolitikken og bistandspolitikken.
  4. Norge skal være en pådriver for å fremme betydningen av anstendige arbeidsvilkår (”Decent Work”) også i handelspolitikken.
  5. Ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter i andre land skal være et viktig element i regjeringens næringspolitikk og i politikken for å bidra til at norske selskaper tar samfunnsansvar. 
  6. Det settes inn en særlig innsats for å styrke kontroll med og håndheving av lover og regler for arbeidslivsstandarder.
  7. Norske erfaringer utnyttes for å forbedre arbeidsmiljøovervåkningen i andre land.
NHO støtter ILO sitt arbeid 

Administrerende direktør i NHO Finn Bergesen jr., er positiv til arbeidet for et mer anstendig arbeidsliv men understreker at arbeidet med å fastsette rammene for dette må gjøres av ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen).

- Vi må ikke overlesse WTO med saker som ikke kan løses innenfor WTOs regelverk. Handelsavtaler skal stimulere handel og dermed økt økonomisk vekst. En slik vekst vil igjen gi sosiale reformer, inkludert høyere arbeidsstandarder, sier Bergesen jr..

Han frykter at et WTO-styrt arbeid vil skape mer proteksjonisme der handel mellom landene blir vanskeligere.

– Det er sentralt for regjeringen i det videre arbeidet å ha tett en dialog med arbeidslivets parter. Innholdet i strategien vil derfor konkretiseres og utvikles nærmere i samarbeid med partene gjennom den norske ILO-komitéen, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

[Les mer i pressemelding fra AID]
[Les mer i pressemelding fra UD]
[Les mer i artikkel på NHO.no]


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?