Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
Del artikkelen med venner og kolleger

I et nytt faktaark fra Arbeidstilsynet får arbeidsgivere en gjennomgang av tilretteleggingsplikten. Hva innebærer denne og hva kreves av arbeidsgiver og arbeidstaker?
 
- Tilretteleggingsplikten kan oppleves som vanskelig for enkelte arbeidsgivere. Det er usikkerhet om hvor langt den strekker seg og hva som kreves av tilrettelegging for de ansatte på arbeidsplassen, sier Kent Sletmo i Arbeidstilsynet.
 
Han understreker at oppfølging og tilrettelegging er nødvendig for et inkluderende arbeidsliv:
- I et IA-perspektiv er det svært viktig at arbeidsgiver aktivt følger opp tilretteleggingsplikten med kartlegging og utprøving av aktuelle tiltak i samarbeid med arbeidstaker og eventuelle samarbeidspartnere som sykemeldende lege, BHT og NAV. Vi håper at faktaarket som nå er laget kan hjelpe arbeidsgivere på vei i dette arbeidet.

Hva er tilretteleggingsplikten? 
Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven § 4-1 og § 4-2 plikt til å sørge for at arbeidet organiseres og legges til rette slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige psykiske og fysiske belastninger.
 
Arbeidsgiver har i tillegg en særskilt plikt til individuell tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og for arbeidstakere som underveis i arbeidsforholdet får behov for tilrettelegging (arbeidsmiljøloven § 4-6). 
 
Tilretteleggingsplikten gjelder for alle arbeidstakere som har redusert arbeidsevne eller arbeidskapasitet, uavhengig om det er kortvarig eller langvarig, og uavhengig av arbeidstakers alder, stillingsgrad og om arbeidstaker har fast eller midlertidig ansettelse.
 
Kilde: Faktaarket ”Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt”

Vurderer funksjonsevne
 
Tilretteleggingsplikten innebærer at arbeidsgiver skal tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidskapasitet på en slik måte at arbeidstakeren kan være i jobb, fortrinnsvis i sitt vanlige arbeid.
 
Tilretteleggingen gjøres ut fra en vurdering av arbeidstakerens funksjonsevne og arbeidsmuligheter på arbeidsplassen, og skal tas opp som tema i oppfølgingsplan og dialogmøter ved sykefravær.
 
Lege/sykmeldende behandler skal i samarbeid med arbeidstaker gjøre en vurdering av arbeidstakerens funksjonsevne på sykmeldingsblanketten.
 
Ny veileder ved årsskiftet
 
Arbeidstilsynet og NAV samarbeider parallelt med en mer omfattende og utdypende veileder om tilretteleggingsplikten. Denne planlegges ferdigstilt ved årsskiftet 2008/2009.  
 

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?