Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Gratis kartlegging av arbeidsmiljøet
Del artikkelen med venner og kolleger

STAMI tilbyr gratis arbeidsmiljøkartlegging mot at dataene kan benyttes til forskning. Dette gir mange bedrifter og organisasjoner muligheten til å få verdifull informasjon om sin arbeidsplass.
 
Kartleggingen vil være en del av STAMI sitt forskningsprosjekt ”Den nye arbeidsplassen” der fokus er på arbeidsmiljø og dets betydning for jobbengasjement, trivsel og deltagelse i arbeidslivet. 
 
Webbasert medarbeiderundersøkelse
 
Forskningsprosjektet er basert på innsamling av data ved hjelp av medarbeiderundersøkelser i virksomheter. Hele undersøkelsen er tilgjengelig på web, i tillegg til at det finnes en papirutgave hvis man skulle foretrekke det.
 
Kartlegginger gjennomføres to eller flere ganger i de sammen virksomhetene for å få kunnskap om utviklingen over tid og kunnskap om årsaker og effekter – hva som forårsaker hva.
 
Ved siden av å skape ny kunnskap, vil prosjektet gi hver deltakerbedrift nyttig informasjon om ansattes oppfatninger om sin arbeidssituasjon. Prosjektet vil dermed heve kompetansen om sammenhenger mellom arbeid, helse og arbeidsevne hos ledere og ansatte. Dessuten vil prosjektet bidra til mer systematisk bruk av kunnskap om arbeidsforhold i virksomhetenes forbedringsarbeid.
 
Status for prosjektet
 
Foreløpig har ca. 7.500 personer deltatt, og det vil bli samlet inn ytterligere betydelige mengder data. Undersøkelsen er utviklet av forskere på de fire arbeidsmiljøinstituttene i Norden, og spørsmålene er blitt testet over flere år og på et stort utvalg respondenter.
 
Forskning innen psykologiske og sosiale faktorer på arbeidet er et satsningsområde på Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI.  Målet er å få bedre kunnskap om sammenhengen mellom arbeid, sykdom og helse. 
 
Prosjektet er landets hovedsatsing på å skape kunnskap om virkninger av psykologiske, sosiale og organisatoriske forhold i arbeid.  Prosjektet støttes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norges forskningsråd og STAMI.
 

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?