Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Søk midler hos NHOs Arbeidsmiljøfond
Del artikkelen med venner og kolleger

Siden 1987 har NHO støttet forsknings- og utviklingsprosjekter til forbedring av arbeidsmiljøet ved norske bedrifter. Søknadsfristen i år nærmer seg men det er ennå mulig å søke om støtte til et arbeidsmiljøprosjekt.
 
Tidligere prosjekter har dekket områder som HMS, organisatoriske og psykososiale forhold, sykefravær, attføring, inneklima og BHT. I tillegg har det vært gitt støtte til prosjekter som har tatt for seg utdannelse, stipend, opplæring og kompetanse.
 
Søknader må være forankret i NHO-fellesskapet, herunder landsforeninger, regionforeninger eller NHO-S. I tillegg må søknadene være relatert til satsingsområdene i Arbeidsmiljøfondets strategi:
·         Inkluderende arbeidsliv med gjeldende målsettinger og utfordringer 
·         Ledelse, samarbeid og mangfold
·         Arbeidslinje – trygd og velferdspolitikk – virkemidler 
·         Fysiske og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet 
·         Regelverk. 
 
Lønn, materiell og reiseutgifter dekkes
 
I søknaden skal man fylle inn opplysninger om utgifter man vil ha til lønn, diverse materiale og reise. I tillegg til dette kan man også føre opp andre utgifter som leie av møterom eller innkjøp av diverse utstyr.
 
I utgangspunktet gis det støtte for inntil 12 måneder, men ved spesielle tilfeller kan det gis støtte for 3 år. For søkere behøver det ikke søkes om støtte for hele prosjektets varighet. Hvis prosjektet går over flere år kan man allikevel søke for inntil 12 måneder, og eventuelt søke for nye 12 måneder ett år senere.
 

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?