Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Hjemmekontor
Del artikkelen med venner og kolleger

Fordelene ved å jobbe hjemme er mange.  Mange arbeidstakere har de siste årene benyttet seg av muligheten til å jobbe hjemmefra, enten det bare er noen dager i uken eller hver dag.  På grunn av den økende bruken av hjemmekontor, trådte det sommeren 2002 i kraft en egen forskrift om arbeid i hjemmet. 

 

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

§ 1. Virkeområde

-                      Denne forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem.

-                      Forskriften gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig arbeid.

[…]

Forskriften gjelder kun for arbeid som gjøres i hjemme, og som er avtalt over tid.  Tilfeldig hjemmearbeid dekkes ikke av denne forskriften.

 

Skriftlig avtale

Avtalen skal være skriftlig, og forskriften nevner en rekke områder som skal være omtalt i avtalen.  Denne avtalen er i tillegg til den skriftlige arbeidsavtalen etter arbeidsmiljøloven §55B og §55C.

 

Blant punktene som må dekkes i den skriftlige avtalen er arbeidets omfang, arbeidstid, arbeidstakers tilgjengelighet i forhold til arbeidsgiver, taushetsplikt, oppsigelsesbestemmelse og avtalens varighet.  I tillegg må man inngå avtaler om eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr.  Er ordningen med hjemmekontor kun en prøveordning må også dette føres i avtalen.

 

Arbeidsmiljø

For mange er kontakt med arbeidskolleger en viktig del av arbeidshverdagen.  Med et hjemmekontor er risikoen stor for at man får mindre kontakt med sine kolleger, noe som er avgjørende for mange som bestemmer seg for å fortsette på en arbeidsplass.

Den delen av arbeidsmiljøet som kan kontrolleres er de fysiske arbeidsmiljøet i form av støy, innemiljø og utstyr som ikke gir arbeidstaker fysiske belastninger.  I tillegg skal hjemmekontorer inngå i bedriftens internkontrollsystem, ved at man også her er ansvarlig for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

 

Arbeidstaker har ikke adgang til arbeidstakers hjem uten at det gjøres en avtale på forhånd.  Dette gjelder også for verneombudet og Arbeidstilsynet.  Arbeidstilsynet har heller ikke hjemmel til å gi pålegg på dette området, noe som vil si at de ikke undersøker om forskriften følges. (10.3 2003)


Legg til kommentar

06. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?