Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Slik er AFP-reglene
Del artikkelen med venner og kolleger

Vi gir deg en gjennomgang av hvordan AFP-ordningen virker og hva du må se opp for hvis du kombinerer jobb og pensjon. Går du over toleransegrensen må du betale tilbake vel 10 000 kroner til NAV. 

Mange benytter seg av muligheten til å gå av tidligere med pensjon ved hjelp av AFP-ordningen. I 2007 ble 3 403 millioner kroner utbetalt som pensjonsytelser gjennom AFP-ordningen, noe som er en økning på 124 prosent sammenlignet med året før.
 
Du kan ha rett til AFP dersom du
·         jobber på en arbeidsplass som har tariffavtale der AFP inngår
·         har fylt 62 år
·         oppfyller de spesielle kravene som gjelder i forhold til tilknytning til ordningen, ansettelsesforhold, yrkesaktivitet på uttakstidspunktet og forutgående pensjonsopptjening i folketrygden
·         er i inntektsgivende arbeid på pensjoneringstidspunktet
 
Det er i dag 5 forskjellige AFP-ordninger avhengig av hvilken arbeidsgruppe du tilhører.
[Se her for en full oversikt over ordningene.]
 
Inntekt på maks 15 000
 
Tjener du mer enn 15 000 kroner i året vil det gå ut over utbetalt pensjon. Og, selv om du kan tjene inntil 15 000 kroner, vil du bli straffet for hele beløpet dersom du går over denne grensen.
 
NAV understreker at det er viktig å presisere at dette er et absolutt toleransebeløp, og blir avviket én krone høyere enn toleransebeløpet, vil pensjonen automatisk bli beregnet på nytt ut fra din faktisk pensjonsgivende inntekt. Du vil da få krav om å betale tilbake det du har fått for mye i pensjon for hele merinntekten.
 
Hvis du går over inntektsgrensen vil det for de aller fleste bety at de må betale tilbake mellom 9 000 og 10 500 kroner.
 

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?