Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Samlivsbrudd
Del artikkelen med venner og kolleger

Er din bedrift forberedt på at ansatte kommer tilbake etter ferie og sliter med samlivet?  Ferien forbindes med late dager, med sol og bading og atter glade dager.  Men for mange blir de høye forventningene ødelagt i uenighet og splid.   Ferien blir en tid for konflikter, mas og brudd.  Familievernkontorene rundt om i hele landet opplever stor pågang etter sommerferiene fra fortvilte personer som ikke klarer å leve sammen lenger. 

I en ferie tilbringer man 24 timer i døgnet sammen.  Det finnes ingen faste rutiner slik som i dagliglivet der det meste har kommet inn på et sikkert spor.  Små bagateller blir ignorert og livet går sin vante vei.  Men, ferien vil det annerledes.  Ting som har ligget og ulmet kommer fram i lyset, og kan gjøre dagene vanskelige.  Ferien blir alt annet enn avslappende, og noen ender opp med et høyere stressnivå etter en ferie enn før. 

Syk
Samlivsbrudd er en av flere årsaker til sykefravær på arbeidsplassen.  Det skaper depresjoner og stress, og spesielt i perioden rett etter bruddet kan det være vanskelig å takle hverdagen.
-  For begge parter i en skilsmisse fører prosessen til økte helserelaterte trygdeytelser, men økningen er dobbelt så stor blant de skilte mennene som blant de skilte kvinnene,” sier forsker Morten Blekesaune ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
Det er store forskjeller på hvordan kvinner og menn reagerer.  Kvinner er i stor grad mer oppsøkende og ber om hjelp i vanskelige situasjoner, mens menn trekker seg tilbake og blir asosiale.  I tillegg har de større vanskeligheter med å erkjenne problemet.  Menn føler også et større tap av sosial funksjon i arbeidslivet og en sosial degradering som ensomheten resulterer i.

Skilsmisse kan bli jobbkrise
Skilsmisse betyr ofte livskrise.  Det er ikke noe som begrenser seg til en ting, men påvirker alt.  Deriblant arbeidsplassen.  En livskrise skal selvsagt bearbeides.  At dette til en viss grad går utover jobben, er neppe til å unngå. Arbeidsgiveren bør derfor skape ordninger for arbeidstakere som sliter tungt med å greie arbeidsoppgavene sine, eller som rett og slett forsømmer arbeidet sitt. Ofte er det små endringer som trengs for at arbeidstakeren skal klare de faste oppgavene.
- ”Sykmelding er oftest en dårlig løsning, fordi jobben har stor betydning og er et fast holdepunkt i en ellers turbulent tid,” sier psykolog Frode Thuen ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. 
Frode Thuen har gjennomført en undersøkelse som viser at to av tre skilte får psykiske problemer i forbindelse med skilsmissen. Verst er situasjonen for dem som blir forlatt, for dem som blir boende alene uten å gå inn i et nytt forhold, og for dem som har vedvarende, store konflikter med den tidligere partneren. I denne gruppen har opptil halvparten alvorlige psykiske problemer også to år etter bruddet.

Veidekke
Noen bedrifter har tatt tak i de ansattes velvære og jobber for mer enn bare en god arbeidsplass.  De tar utgangspunktet i både den fysiske og den psykiske delen av et godt liv.  Veidekke har opprettet et fraværsutvalg, som tar kontakt med ansatte som har mye fravær.  Under møtene kommer sykdomsårsaken fram.  Ved familie og skilsmissekrise tilbyr  Veidekke ekstra fri med lønn. Dette er viktig for at arbeidstakeren skal ha mulighet til å kunne gå til møter med advokat eller familiekontor.  Utvalget har taushetsplikt.

Veidekke har i tillegg arbeidet fram andre løsninger som skal gjøre det lettere for ansatte i krisetider.

x;>online book
<

Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?