Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Innvandrere oftere overkvalifisert
Del artikkelen med venner og kolleger

Høyskoleutdannede innvandrere har omlag dobbel så stor risiko for å være overkvalifisert sammenlignet med ansatte i alt. Heller ikke lang arbeidserfaring hjelper for innvandrere som ønsker mer krevende arbeid.
 
Rapport ”Riktig yrke etter utdanning” gjort av Ole Villund ved Statistisk Sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Integrasjons - og mangfoldsdirektoratet (IMDI) undersøker hvilken grad innvandrere er overkvalifiserte for jobbene de har, og om det er forskjeller mellom ulike innvandrergrupper.
 
Oftere overkvalifisert
 
Ved kun å se på utdanningsnivå, har nær 39 prosent av høyskoleutdannede med innvandrerbakgrunn yrker uten krav til høyskole. For befolkningen generelt, jobber 19 prosent av de høyskoleutdannede i yrker som de er overkvalifisert for, etter denne formelle definisjonen av overkvalifisering.
 
Det er store forskjeller mellom ulike landgrupper. Av høyskoleutdannede fra Asia og Afrika har over 50 prosent jobber som de er overkvalifiserte for. For høyskoleutdannede fra Vest-Europa og Nord-Amerika med samme utdanning gjelder dette kun henholdsvis 26 og 31 prosent.
 
Spesielt innenfor tekniske fag er innvandrere ofte overkvalifisert i den stillingen de har. Et typisk eksempel er sivilingeniørutdannede som er ansatt i yrker som krever kortere ingeniørutdanning.
 
Arbeidserfaring hjelper lite
 
Bildet på overkvalifisering forandrer seg lite hvis en ser på både utdanningsnivå og arbeidserfaring. Mens økende arbeidserfaring gir mindre overkvalifisering blant ansatte i befolkningen generelt, gir lang arbeidserfaring ikke like stor effekt blant ansatte med innvandrerbakgrunn.
 
For høyskoleutdannede uten innvandrerbakgrunn befinner 44 prosent seg i yrker uten krav til høyskole ved 0 til 4 års arbeidserfaring, men bildet endrer seg betraktelig etter 10 til 19 års arbeidserfaring. Da jobber kun 16 prosent i jobber som de er overkvalifiserte til.
 
For innvandrere generelt, har hele 55 prosent jobb uten krav til høyskole ved 0 til 4 års arbeidserfaring, og hele 37 prosent har det fremdeles etter 10 til 19 års erfaring.
 

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?