Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Et kurs for alt
Del artikkelen med venner og kolleger

Savner du ofte noen av kollegene dine? Da er sjansen stor for at han eller hun ikke er syk, men er på kurs, i fjor gikk 222.000 ansatte, eller 11,2 prosent av alle arbeidstakere i Norge, på jobbrelaterte kurs. Det vil si en av ti ansatte, med andre ord så er kurs business big business.

De fleste bedrifter blir bombardert med tilbud om kurs for de ansatte. Det finnes tydeligvis et kurs for alt, en kjapp titt i kurskatalogene til de største kursarrangørene bekrefter det; hvordan håndtere vanskelige personer, motiverende ledelse, motivasjonskurs, skrivekurs for ledere, Excel for revisorer, profesjonell offentlig web, Kvinner på vei 2003, ansettelse i det offentlige(!), dette er bare noen eksempler på hva det holdes kurs i.

Akademikerne kurses mest
Fortsatt er det de ansatte med akademiske yrker som er mest på kurs, selv om andelen, 16,7 prosent, er lavere enn for alle år tilbake til 1996. I yrkesgruppen høgskoleyrker var kursandelen 15,1 prosent og for lederyrker var den 15,3 prosent i 2002. Kursandelen faller så ned til rundt 10 prosent for de to neste yrkesgruppene, håndverks- og kontoryrker. For de øvrige yrkeshovedgrupper var andelen ansatte som hadde deltatt på kurs rundt 7 prosent, ifølge arbeidskraftundersøkelsen, ansatte på kurs, fra Statistisk sentralbyrå.

Heltidsarbeidende kvinner går på kurs
Samlet sett lå kursandelen for kvinner og menn på samme nivå. Men bak totaltallene skjuler det seg en del forskjeller. Fordi kvinner i mye større grad enn menn arbeider deltid, og kursdeltakelsen blant deltidsansatte var mye lavere enn for heltidsansatte (henholdsvis 7,2 og 12,3 prosent) trakk dette den gjennomsnittlige kursandelen blant kvinner ned. Når totaltallet for kvinners kursdeltakelse likevel var på nivå med mennenes, skyldes det at heltidsarbeidende kvinner hadde høyere kursdeltakelse enn menn i yrkesgruppene akademiske yrker og høgskoleyrker. Dette er yrkesgrupper som både er store og hadde de største andelene av ansatte på kurs i 2002.

Fortsatt flest på kurs innen finansiell tjenesteyting
Fordelt på hovednæringer viser tallene for 2002 at de næringer med et høyt innslag av ansatte med høyere utdanning, også har en høy andel på kurs. I næringen finansiell tjenesteyting var kursandelen 19,2 prosent, men også store deler av de offentlige tjenestenæringene som undervisning, helse- og sosialtjenester og offentlig administrasjon hadde kursandeler over gjennomsnittet. Næringen varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet er hovednæringer med lavest kursdeltakelse, kun 6,6 prosent.

Om statistikken
Tallene inkluderer bare kurs som de ansatte mottok lønn for å delta på. Hva som regnes som kurs eller utdanning, baserer seg på de intervjuedes egen vurdering. Kursdeltakelsen omfatter kurs i løpet av en fireukersperiode. Langt flere vil ha deltatt på kurs i løpet av for eksempel en 12-månedersperiode.

En kur for alt
Statistikken viser unektelig at vi er mye på kurs. Er muligheten til å sende ansatte på kurs blitt en sovepute for mange ledere? Spørsmålet er; selv det kanskje finnes et kurs for alt, er det nødvendigvis en kur for alt?

Les mer om statistikken på; www.ssb.no

f=http://bookmarksme.com >online book
x;>online bookx;> (12.3 2003)

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?