Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


LO krever likelønn for alle
Del artikkelen med venner og kolleger

LO presenterer 8 punkter for likelønn og krever blant annet likelønn for ansatte i både privat og offentlig sektor. Det vil koste det dobbelte av forslaget fra Likelønnskommisjonen, et forslag som NHO går sterkt i mot.
 
Uttalelsene fra NHO og LO er et svar på Likelønnskommisjonens innstilling, der kommisjonen blant annet lanserte en egen likelønnspott for offentlig ansatte. LO mener imidlertid at kommisjonen sitt forslag er mangelfull på flere områder.
 
- I høringsuttalelsen har vi lagt til grunn LOs helhetlige strategi for likelønn. Ulikelønn finnes i hele arbeidslivet og har mange årsaker. Derfor må ulikelønn bekjempes i bredden og omfatte alle, sier LO-leder Roar Flåthen, som understreker at LO skal være en garantist for likelønn.
 
Likelønnskommisjonens innstilling
 
Heltidsansatte kvinner i offentlig sektor tjente i 2006 kun 89 prosent av hva menn i samme sektor tjente. Likelønnskommisjonen skulle vurdere tiltak som kunne redusere disse forskjellene og foreslo en likelønnspott på vel 3 milliarder kroner. Disse skulle brukes til å heve lønningene for kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor.
 
Beregninger gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at lønnspotten vil føre til at lønnsforskjellen i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor med 1- 4 års universitets- eller høgskoleutdanning vil forsvinne. Men gapet for alle kvinner i offentlig sektor blir derimot bare redusert med 1,5 prosentpoeng.
 
LOs forslag
 
LO vil ha tiltak på områder som ufrivillig deltid, likestilling av arbeidstid for helkontinuerlig skift og sammenlignbar turnus, sosial dumping og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. De mener at Likelønnskommisjonen ikke har behandlet dette godt nok.
 
Videre ønsker LO utvidelse av foreldrepermisjonen, med forlengelse og styrking av fars selvstendige rettigheter, samt økte rammer for oppgjørene i offentlig sektor som kan gi noe større tillegg til kvinnegrupper som er blitt liggende etter i lønnsutviklingen. Sentrale forhandlinger og forbedret treffsikkerhet for virkemidler i forhold til likelønn og lavlønn skal sikre kvinners lønnsutvikling i privat sektor.
 
- Jeg understreker at hvis vi skal lykkes i arbeidet for likelønn, trenger vi full oppslutning om både mål og midler hos politikere, arbeidsgivere og de øvrige organisasjonene, sier Roar Flåthen.
 
Kommentar fra NHO
 
NHO mener likelønnspotten ikke er riktig måte å skape likelønn på, og støtter i stedet forslaget fra mindretallet i Likelønnskommisjonen.
 
- Dette går vi sterkt i mot. Vi foretrekker heller forslaget til mindretallet i kommisjonen, som anbefaler at partene i offentlig sektor gjør økt bruk av lokale forhandlinger på tariffområder der innslaget av kvinnedominerte yrker er stort, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.
 

Legg til kommentar

19. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?