Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


LO og NHO om ny foreldrepermisjon
Del artikkelen med venner og kolleger

NHO går inn for forslaget fra Likelønnskommisjonen om en tredelt foreldrepermisjon. I følge LO må forslaget forbedres slik at permisjonen blir likere og lengre for både mor og far.
 
Likelønnskommisjonen foreslo en tredelt foreldrepermisjon etter mal av den islandske foreldrepengeordningen. Denne løsningen reserverer en tredel av permisjon til far, en tredel til mor og en tredel som kan fordeles mellom foreldrene.
 
- Det kan bidra til at kvinner kommer raskere tilbake i arbeidslivet. Én av grunnene til at kvinner blir hengende etter i lønnsnivå, er at de har lengre opphold utenfor arbeidslivet enn menn. Dette er et godt likelønnsgrep, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.
 
Ønsker likere fordeling
 
LO mener fordelingen av foreldrepermisjonen må bli likere og lengre for at kvinner og menn skal likestilles i arbeidslivet.
 
- Utvidet og likere fordelt foreldrepermisjon er et kraftfullt likelønnstiltak, og vil over tid redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn i hele arbeidslivet, sier LO-leder Roar Flåthen.
 
Ønsker lengre permisjon
 
I sin kommentar til Likelønnskommisjonens forslag lanserer LO 13 punkter som vil gjøre permisjonen bedre. Blant annet ønsker LO å øke permisjonen ved å først starte foeldrepermisjonen ved nedkomst og dermed se bort i fra de tre ukene (mer eller mindre) av svangerskapspermisjonen som mor nå må ta før antatt nedkomst. I tillegg ønsker man å øke de seks ukene som er forbeholdt mor av medisinske grunner etter fødsel til åtte uker.
 
- Kvinner straffes lønnsmessig for en omsorgsinnsats som samfunnet er helt avhengig av. Det er helt urimelig og gjør det nødvendig å få til en likere deling av foreldrepermisjonen. For å ivareta mors behov for restitusjon, må foreldrepermisjonen utvides. Far (medforelder) må gis selvstendige rettigheter, fortsetter Flåthen.
 
Andre forslag fra LO:
  • Heve taket på 6G.
  • Fødselspengene utbetales i ny ordning som 100 prosent lønnskompenasjon i 52 uker.
  • Kontantstøtten skal avvikles.
  • Ammefri må ha lovfestet rett.
  • Tidskontoordningen må utvides og forenkles.
  • Det skal ses nærmere på støtteordningene for foreldre i studier.
Økt rettigheter ved endt permisjon
 
Likelønnskommisjonen oppfordret også til å øke rettighetene etter endt permisjon ved at organisasjonene i arbeidslivet vil innføre en tariffestet rett for arbeidstakere som har fravær fra arbeidsplassen på grunn av foreldrepermisjon. Forslaget innebærer at disse får tariffestet rett til et gjennomsnittlig lønnstillegg – som minimum - ved tilbakekomst til arbeidsplassen.
 

Legg til kommentar

31. mai, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?