Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Økning i ledigheten
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra NAV viser en økning i arbeidsledigheten til vel 42 000 registrerte arbeidsledige. Spesielt er økningen stor innen bygg og anlegg der det er 30 prosent flere ledige enn for et år siden.
 
- Jeg registrerer at nedgangen i byggeaktiviteten nå slår ut i økt arbeidsledighet i deler av arbeids­markedet, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i en kommentar til nye arbeidsmarkedstall fra NAV.
 
Korrigert for vanlige sesongvariasjoner har arbeidsledigheten økt med 1000 personer i løpet av september. Ledigheten er i dag på 1,7 prosent av arbeidsstyrken.
- Arbeidsledigheten øker spesielt blant bygg- og anleggsarbeidere, men også blant industriarbeidere ser vi nå en liten økning, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.
 
Lavere enn i fjor
 
Arbeidsledigheten har de siste månedene steget jevnt fra bunnen i mai da kun 36 900 var registrert helt arbeidsledige hos NAV. Sammenlignet med september i fjor er det imidlertid en nedgang på 3,5 % da mer enn 43 400 var helt ledige.
 
Bygg og anlegg har allikevel en økning i arbeidsledigheten på 30 prosent sammenlignet med får et år siden. Allikevel er det høyest arbeidsledighet innen barne- og ungdomsarbeid (2,4%), reiseliv og transport (2,4%), industriarbeid (2,1%) og serviceyrker (2,1%). I bygg og anlegg er ledigheten nå på 1,9%.
 
Lavest ledighet finner man blant ledere, ingeniører, ikt-fag, og undervisning som alle har en ledighet på 0,6%. Det er også innen undervisning og blant ledere arbeidsledigheten går mest ned, med hhv 28 og 19 prosent.
 
Størst økning blant unge menn
 
Ledigheten øker mest for menn under 30 år. Sammenlignet med september i fjor er det 10 prosent flere arbeidsledige menn i alderen under 30 år. Blant kvinner går arbeidsledigheten ned i alle arbeidsgrupper, men nedgangen er størst for de over 30 år.
 
I følge NAV er mye av årsaken til dette at flere menn arbeider innen konjunkturutsatte yrker i bygg og anlegg og i industrien.
 
Færre nye ledige stillinger
 
Sammenlignet med i fjor er det registrert 16 prosent færre nye stillinger. Nedgangen kommer innen de fleste yrkesgrupper, men også her er trenden sterkest innen industriarbeid og bygg og anlegg. Innen disse bransjene ble det utlyst 34 og 30 prosent færre stillinger.
 

Legg til kommentar

19. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?