Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fortsatt høy arbeidsinnvandring
Del artikkelen med venner og kolleger

I fjor innvandret 21 400 ikke nordiske statsborgere til Norge på grunn av arbeid. Det er mer enn 4 ganger flere enn i 2004.
 
De fire siste årene har arbeidsinnvandringen økt mye sammenlignet med tidligere år, fra 4 000 i 2004 til 21 400 i 2007. Det meste av denne økningen var innvandring fra nye EU-land fra Øst-Europa. Over 40 prosent av de 43 700 arbeidsinnvandrerne som kom i denne perioden kom fra disse landene.
 
Flest fra Polen
 
Spesielt mange innvandrere kommer fra Polen. I alt utgjorde polske arbeidsinnvandrere mer enn halvparten av arbeidsinnvandrerne (11 300). Tyskland (2 100) og Litauen (1 800) følger etter Polen.
 
Også siden 1990 er det polske innvandrere som har utgjort størstedelen av arbeidsinnvandringen. I løpet av disse 17 årene har totalt 21 500 polakker innvandret til Norge, og 70 prosent av disse kom som følge av arbeid. Tyskland (9 400), Storbritannia (7 200) og Litauen (3 700) følger etter i denne perioden.
 
3 av 4 fortsatt bosatt
 
I perioden 1990-2007 har 328 200 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge. Av disse var nesten 3 av 4 bosatt i Norge ved utgangen av 2007. Høyest andel bosatte var det blant de med flukt og familie som innvandringsgrunn. Over 80 prosent av alle med flukt og familie som hovedinnvandringsgrunn var fremdeles bosatt i Norge ved dette årets begynnelse. Tilsvarende andel for de som kom for å studere og de som kom for å jobbe var henholdsvis 39 og 71 prosent.
 
Noen flere menn enn kvinner
 
I perioden fra 1990-2007 innvandret litt flere menn enn kvinner til Norge. Det er imidlertid tydelige kjønnsvariasjoner med hensyn til innvandringsgrunn. Blant mennene var litt i overkant av 30 prosent henholdsvis arbeidsinnvandrere og flyktninger, mens de fleste kvinnene, 55 prosent, kom til Norge på grunn av familieinnvandring. Kvinneandelen blant arbeidsinnvandrerne var på 21 prosent.
 
Det var mange unge blant de som innvandret til Norge i perioden fra 1990-2007. Av alle de 328 000 var 23 prosent under 17 år, mens hele 9 av 10 var under 40 år.
 
Kilde: SSB

Legg til kommentar

19. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?