Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Leger skal melde om arbeidsrelatert sykdom
Del artikkelen med venner og kolleger

For å gjøre din arbeidsplass sikrere er det viktig at legen gir beskjed dersom en arbeidstaker ble skadet eller syk som følge av forhold på arbeidsplassen. Sammenlignet med i fjor er det i år registrert tre ganger så mange dødsfall som følge av arbeidsulykker.
 
I 3 av 4 meldinger om arbeidsrelatert sykdom hadde legen rapportert behov for Arbeidstilsynets intervensjon som nødvendig eller usikker. Disse meldingene om arbeidsrelatert sykdom og skader fra landets leger er svært viktige i Arbeidstilsynets forebyggingsarbeid. Meldingene gjør Arbeidstilsynet i stand til å sette i verk tiltak mot farlige produkt eller utstyr, eller spesielle bransjer, samt initiering av kartleggings- eller forskningsarbeid. 
 
Flere dødsfall
 
I første halvår 2008 har Arbeidstilsynet registrert 32 dødsfall som følge av arbeidsulykker. Sammenlignet med 2007 (som var rekordlavt) er det 21 flere dødsfall i løpet av første halvår. Gjennomsnittlig har antallet dødsulykker de siste fem årene (2003 – 2007) ligget på 17 arbeidsskadedødsfall, og så sent som i 2006 ble 31 dødsfall registrert i løpet av hele året.
 
- Det er likevel for tidlig å si at den positive utviklingen vi har hatt i flere år er stoppet opp, og at antall dødsfall øker igjen. Antall dødsfall varierer mye både gjennom året og fra år til år, skriver Arbeidstilsynet i en kommentar.
 
Det er stor variasjon i antall dødsfall over en 12 måneders periode, og det er derfor vanskelig å konkludere med at det første halvåret i 2008 er starten på en trend.
 
For eksempel var det rekordlave 18 dødsfall i 12-månedersperioden fra juni 2006   mai 2007, mens det var hele 57 i perioden juli 2007   juni 2008.
 
Utenlandske arbeidstakere har større risiko
 
Det er en overvekt av forulykkede utenlandske arbeidstakere, uten at Arbeidstilsynet vi l si at dette er et resultat av sosial dumping. De ti forulykkede med annet statsborgerskap enn norsk var fra Romania, Tyskland, Finland, Sverige, Ukraina (3), Polen, Litauen og Latvia.
 
- Dette viser at det ikke er overvekt av arbeidstakere fra nye EU-land, som vi forbinder med mulig sosial dumping. Det var heller ingen dominerende andel av de ti forulykkede som var ansatt i næringer en først og fremst forbinder med arbeidsinnvandring.  
 
Tidsbegrensede avtaler, språkproblemer, dårlige arbeidsbetingelser og arbeid i risikoutsatte næringer er årsaker som kan gjøre at utenlandsk arbeidskraft er spesielt utsatt for arbeidsskader. Samtidig advarer Arbeidstilsynet om at arbeidsskadedødsfall som skjer i den svarte økonomien ikke blir meldt til Arbeidstilsynet. 
 
Også stigning i Danmark
 
Tall fra det danske Arbejdstilsynet viser at også Danmark opplever en økning i antallet dødsfall som følge av ulykke på arbeidsplassen. Også antallet arbeidsulykker øker og sammenlignet med 2004 var en økning på 16 prosent flere ulykker i året i 2007.
 
Noe av bakgrunnen for økningen siden 2004 kan forklares i økt sysselsetting, men Arbejdstilsynet konkluderer allikevel med at det har vært en reell økning i antallet ulykker.
 

Legg til kommentar

19. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?