Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Forebygge rusmisbruk i bedriften
Del artikkelen med venner og kolleger

Rusforebyggende arbeid i en bedrift kan deles i tre. Noen tiltak kommuniseres med alle, mens andre tiltak iverksettes mot risikogrupper eller enkeltpersoner.
 
I løpet av de siste årene har man utviklet begrepene universell, selektiv og indikativ forebygging for å definere de tre forebyggingstrinnene. Tidligere ble begrene primær, sekundær og tertiærforebyggende arbeid brukt.
 
I det rusmiddelforebyggende arbeidet i en bedrift/virksomhet vil det også kunne være nyttig å dele de ulike innsatsene inn etter disse nivåene.  Her er en forklaring av disse begrepene:
 
Universell - Arbeid med alle ansatte
Universell forebygging er strategier og tiltak som adresseres mot alle uten å skille mellom ulike grupper eller individer.
 
Selektiv - Arbeid med risikogrupper og risikosituasjoner
Denne type arbeid kalles selektiv forebygging, og med det menes strategier som rettes mot spesielle grupper som er mer utsatt enn andre for å utvikle en risikofull rusmiddelbruk og på sikt kanskje et rusmiddelproblem.
 
Indikativ - Arbeid med enkeltpersoner
Indikativ forebygging dreier seg om strategier eller tiltak som rettes mot enkeltindivider hvor risikofaktorer eller rusproblemer allerede er observert eller opplevd.
 
Norsk forskningsprosjekt
 
Det er lite forskning på hvor utbredt rusmisbruk er på norske arbeidsplasser. Folkehelseinstituttet (FHI) har derfor iverksatt et forskningsprosjekt sammen med SIRUS og Næringslivets sikkerhetsråd.
 
500 frivillige skal delta i et forprosjekt der deltakerne gjennom en spyttprøve vil bli testet om de er påvirket av rusmidler. Prosjektgruppen håper å få midler til å utvide prosjektet med ytterligere to år slik at en større andel av norske arbeidstakere kan bli representert i datamaterialet.
 

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?