Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Små økonomiske følger av redusert arbeidstid
Del artikkelen med venner og kolleger

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har vurdert de økonomiske følgene av forslaget til endring i arbeidstid gitt av Skift- og turnusutvalget. Deres konklusjon er at det vil skape få problemer.
 
På oppdrag for det Regjeringsutnevnte Turnusutvalget har SSB beregnet økonomiske virkninger av forslag om redusert arbeidstid for skift- og turnusarbeidere.
 
Beskjedne utslag i makroøkonomien
 
SSB har sammenlignet utviklingen i den norske økonomien med Turnusutvalgets forslag med en referanse for den norske økonomien. Denne sammenligningen viser at forslaget gir kun små endringer ettersom det kun inneholder beskjedne størrelser sammenlignet med den norske økonomien. Utvalgets forslag innebærer for eksempel at den gjennomsnittlige avtalte arbeidstiden for heltidsstillinger kun reduseres med 0,04 prosent.
 
Selv om utslagene er små i makroøkonomien, innebærer forslaget mer for enkelte næringer og for de offentlige finansene. Således avhenger resultatene av om det gis lønnskompensasjon til de som berøres av reformen og av om de økte offentlige utgiftene dekkes inn gjennom andre finanspolitiske tiltak.
 

Legg til kommentar

19. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?