Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vikarer likestilles med fast ansatte
Del artikkelen med venner og kolleger

Et nytt EU-direktiv likestiller vikarer i bemanningsbyråer med fast ansatte. NHO frykter et mer rigid regelverk og økte kostnader ved midlertidig ansatte.

- Antall ansatte i bemanningsbyråer oppgis til ca 3 millioner i EU og de omsetter for omtrent 75 milliarer euro. Dette direktivet viser at det er mulig å oppnå sosial lovgivning nå forventningene til et sosial Europa er sterkt, understreker Harlem Désir, fransk politiker og medlem av Europaparlamentet.
 
Europaparlamentet vedtok 22. oktober at midlertidig ansatte i bemanningsbyråer skal likestilles med de fast ansatte i den virksomheten de leies ut til. Direktivet skal implementeres hos medlemslandene innen 3 år, og vil også gjennomføres i Norge.
 
Personell som leies inn fra bemanningsbyråer skal ha rett på lik behandling som øvrige ansatte fra første arbeidsdag. Dette gjelder lønn, arbeidstid, ferie, tilgang til transport, barnepass, kantine, samt bedre muligheter for rett til kompetansetiltak for de ansatte i bemanningsbyråer under og mellom oppdrag.
 
Flere krav fra NHO
 
I sin høringsuttalelse til arbeids- og inkluderingsdepartementet krever NHO at implementeringen av direktivet ikke må medføre at de grunnleggende prinsippene for lønnsfastsettelse i privat sektor fravikes.
 
De ønsker også å oppheve dagens lovmessige begrensninger i adgangen til å benytte midlertidig arbeidskraft ved innleie fra bemanningsbyråer.
 
Dessuten påpeker NHO at regelverket for utleie fra bemanningsbyråer ikke må bli så rigid og fordyrende at arbeidskraft herfra blir uforholdsmessig kostbart. Ifølge NHO vil alternativet for bedrifter ofte være økt bruk av overtid samt bruk av selvstendige oppdragstakere.
 

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?