Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Forhører seg om endringer av arbeidsmiljøloven
Del artikkelen med venner og kolleger

 

Arbeids- og Inkluderingsdepartementet ønsker å endre en del av arbeidsmiljøloven, og har dermed sendt spørsmål til høring.
 
Blant spørsmålene er temaene Holden-utvalgets utredning om skift/ turnus og ufrivillig deltid, 70-årsgrensen, konkurranseklausuler og overtredelsesgebyr.
 
- Dette er viktige saker for regjeringen. Vi prioriterer arbeidsmiljø, arbeidstakerrettigheter og tiltak mot sosial dumping høyt. Vi har derfor iverksatt flere utredninger på området, som vi nå sender på alminnelig tre måneders høring, sa arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i en pressemelding på AIDs hjemmesider.
 
Skift/ turnus og ufrivillig deltid har vært et tema i flere år. Her foreslår utvalget at det kan komme en ordning hvor en gradvis kompensasjon er redningen. Denne regnes ut i forhold til hvor mye ubekvem arbeidstid den enkelte arbeidstaker har.
 
70 kan bli 73 eller 75 år
 
Arbeidsmiljøloven har en regel som innebærer at stillingsvernet i praksis faller bort ved fylte 70 år. Denne vil departementet forandre til for eksempel 73 eller 75 år.
 
- Jeg vil legge fram et lovforslag for Stortinget til våren om endringer i arbeidsmiljøloven, og denne høringen er et ledd i dette arbeidet, fortsetter Andersen.
 
Flere deler av forslaget innebærer forandring i konkurranseklausuler og overtredelsesgebyrene. For det første til departementet begrense muligheten til å ta i bruk ”konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler” og krav til tidsbegrensning og vederlag til arbeidstaker dersom slike klausuler benyttes.
 
Slik det står seg nå, kan Arbeidstilsynet pålegge arbeidsplassen å overholde loven der den ikke holdes. De kan også gi en tvangsmulkt, og disse midlene har ofte fungert godt. Men departementet mener at det bør vurderes om tilsynsmyndigheten også skal ha anledning til å ilegge overtredelsesgebyr når det oppdages brudd på lovverket.
 
Høringsfrist 30.januar
 
Jan-Erik Støstad i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet tror på store endringer i loven.
 
- Det skal bli interessant å se om høringsinstansene slutter seg til Holden-utvalgets enstemmige innstilling om arbeidstida for skift- og turnusarbeidere. Dette er en gammel og komplisert sak, der ulik arbeidstid i antall timer har irritert, sier statssekretæren til FriFagbevegelse.no.
 
- Departementet har sendt på høring forslag til en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. Svarfristen er satt til 30. januar neste år. Vår hensikt er å legge fram for Stortinget forslag til endringer i løpet av våren, kommenterer Støstad.
 

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?