Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


1 av 2 deltar i ikke-formell opplæring
Del artikkelen med venner og kolleger

Norge er på europatoppen når det gjelder voksnes deltakelse i formell og ikke-formell opplæring. Eldre, arbeidsledige og lavt utdannede er derimot utsatte grupper som deltar mindre.  

Norge kommer godt ut i en undersøkelsen Adult Education Survey (AES) som ble publisert av EUs statistikkbyrå Eurostat. Rundt 10 prosent av voksne i alderen 25-64 år har deltatt i formell utdanning de siste 12 månedene, mens hele 50 prosent har deltatt i ikke-formell utdanning.

Ikke-formell opplæring omfatter kurs, seminarer og konferanser der opplæring er hovedformålet med deltagelse, samt planlagte perioder medorganisert veiledning i arbeidssituasjon, privattimer og forelesninger/foredrag som ikke inngår i en formell utdanning.
Kilde: SSB

Kjønnsforskjeller
 
Undersøkelsen viser at kvinner tar mer formell utdanning enn menn, mens forskjellene er mindre når det gjelder ikke-formell opplæring.
 
Jobben er både en sentral arena og motivasjonsfaktor for deltagelse i læringsaktiviteter. I de fleste land er det flere kvinner enn menn som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Dette trekker i retning av lavere deltagelse i utdanning og opplæring blant kvinner enn blant menn. På den annen side jobber mange sysselsatte kvinnene i opplæringstunge næringer som undervisning og helse og sosial, noe som trekker i motsatt retning.
 
78 undervisningstimer i snitt
 
I Norge har deltagerne i ikke-formell opplæring i snitt hatt 78 undervisningstimer. Dette er noe mer enn de 73 timene i Sverige, men klart mindre enn Finland der deltagere i snitt har hatt 95 undervisningstimer.
 
Høyt utdannede mest opplæring
 
Felles for alle land i undersøkelsen er det at personer med høyest utdanning også tar mest formell og ikke-formell utdanning. Selv om forskjellen er minst i land som Norge, Sverige, Finland og Storbritannia er det også her markante forskjeller.
 
I Norge har for eksempel 36 prosent av dem med grunnskoleutdanning eller ingen fullført utdanning deltatt i ikke-formell opplæring, sammenliknet med 48 prosent av dem med videregående utdanning og 66 prosent av dem med høyere utdanning.
 
De eldste deltar minst i opplæring
 
I Norge er deltagelsen i ikke-formell opplæring 40 prosent blant voksne i alderen 55-64 år, mens over halvparten av alle i aldersgruppene 25-34 år og 35-54 år har deltatt. I Sverige er det relativt sett mindre forskjell i deltagelse mellom aldergruppene. I Frankrike derimot har kun 16 prosent i aldersgruppen 55-64 år deltatt i ikke-formell opplæring siste tolv måneder, mens nær halvparten av alle i alderen 25-34 år tatt del i slik opplæring. Forskjeller i gjennomsnittlig pensjonsalder kan være en av faktorene som bidrar til ulik grad av ”aldersmarginalisering” i voksnes læring på tvers av land.
 

Legg til kommentar

29. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?