Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsledigheten stiger
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra NAV viser høyere arbeidsledighet i november. Dette bekrefter utfordringene i arbeidsmarkedet og arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie oppfordrer folk som er permittert eller oppsagt om å ta kontakt raskt.
 
Den registrerte arbeidsledigheten økte med 3 400 personer i løpet av november, justert for vanlige sesongvariasjoner. Sammenlignet med samme måned i fjor har antallet arbeidsledige økt med 6 700, eller 18 prosent.
 
– Novembertallene viser at konjunkturomslaget i norsk økonomi har gitt seg utslag i en sterk økning i ledigheten. Vi må over fem år tilbake i tid for å finne en tilsvarende vekst i antallet ledige i løpet av en måned, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.
 
45 200 personer var registrert som helt ledige hos NAV ved utgangen av november. Dette utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken.
– Det er viktig at de som blir ledige eller permitteres, raskt tar kontakt med NAV for å få informasjon om dagpengerettigheter og hvilken bistand NAV kan tilby for å komme tilbake til jobb, sier Tor Saglie.
 
Regjeringen med nye tiltak
 
- De mange meldingene den siste tiden om oppsigelser og innskrenkninger blir bekreftet i novembertallene over registrerte ledige sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
 
Han forventer at regjeringens krisepakker vil bidra til å fortsatt holde arbeidsledigheten lav i Norge i tida fremover.
 
- Selv om arbeidsledigheten er lav, 1,8 prosent, har regjeringen alt satt i gang arbeidet med å vurdere aktuelle mottiltak. Det viktigste nå er å få orden på kredittilgangen gjennom bankene, at statsbudsjettet inneholder mange forslag som vil øke aktiviteten innenfor bygg og anlegg og at budsjettet gir rom for lavere rente. I tillegg vil tiltakspakka som finansministeren varslet i går prioritere tiltak som kan stimulere sysselsettingen og dempe økningen i arbeidsledigheten, sier statsråden.
 
Stabil Arbeidskraftsundersøkelse
 
Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser i sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) kun små endringer i arbeidsledighet og sysselsetting. Endringen i sysselsetting fra juni til september er innenfor feilmarginene noe som vil si at det ikke har vært noen reell endring i denne perioden.
 
Arbeidsledigheten fortsetter i følge SSB å svinge mellom 2,4 og 2,6 prosent. I september var den på 2,5 prosent og har siden sommeren 2007 ligget stabilt.
 

Legg til kommentar

29. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?