Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Friskbuss
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsmiljø blant bussjåfører har vært et prosjekt i Danmark de siste årene.  Etter mange år med økende langtidsfravær og stadig flere uførepensjonerte sjåfører, kommer et tilsvarende prosjekt til Norge.  ”Friskbuss” er etablert, og 4 bedrifter er valgt ut til pilotgrupper som i praksis skal finne tiltak som bedrer arbeidsmiljøet.

Følgende fire bedrifter deltar per januar 2003 i Friskbuss med delprosjekter innen de temaer som nevnes under:
AS Oslo Sporveier: Ny skiftordning og forsøk med seniorgruppe med redusert arbeidstid
Ing. M. O. Schøyens Bilcentraler AS: Ny organisering av sjåførene og ny skift-/turnusplan.
Sporveisbussene AS: Større medvirkning og medinnflytelse for sjåførene og ny turnusordning.
Nettbuss Drammen: Mulig teamorganisering

Kilde: Friskbuss

I Norge har prosjektet to hovedmål.  Man ønsker å forbedre det organisatoriske arbeidsmiljøet og finne bedre løsninger på skift/turnusordningen.  Hver enkelt pilotbedrift velger selv tiltak for å finne løsninger som vil hjelpe sjåførene.

Sykefraværet blant sjåførene er spesielt preget av stort langtidsfravær.  Mange opplever stress og anspenthet som et resultat av en fast arbeidsstilling over lang tid og sterkt press for å holde rutetidene.

-            Gjennom Friskbuss-prosjektet håper jeg at de enkelte bedriftene vil finne tiltak som bidrar til at sjåførene får en mindre belastende arbeidssituasjon. Sammen med Transportøkonomisk institutt (TØI) skal vi så evaluere resultatene for å se hvor effektive de ulike tiltakene har vært. På den måten kan vi finne frem til tiltak og tiltakspakker som kan hjelpe hele bransjen til å forbedre sjåførenes arbeidsmiljø. Kanskje vi også kan få oppdragsgiverne til å forstå at strikken etterhvert er strukket langt nok i anbudssammenheng? Sjåførenes helse står på spill hvis effektiviseringen går for langt, sier prosjektkoordinator for Friskbuss, Knut Oscar Gilje på Friskbuss sine hjemmesider.

SundBus
Danskene har siden 1999 hatt ett sunnhetsprosjekt blant bussjåfører.  Forskning fra Arbeidsmiljøinstituttet i Danmark viser at bu


Legg til kommentar

28. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?