Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Liten økning i sykefraværet
Del artikkelen med venner og kolleger

Statistisk Sentralbyrå (SSB) melder om en svak økning i sykefraværet fra 6,8 til 6,9 prosent. Økningen kommer i det legemeldte sykefraværet.
 
For kvinner gikk sykefraværet opp fra 8,4 til 8,5 prosent, mens det for menn var uendret på 5,6 prosent.
 
Sykefraværet i 3. kvartal 2008 var 7,4 prosent lavere enn i 3. kvartal 2001, året da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått.
 
Klar vekst i sykefraværet i finansiell tjenesteyting
 
Mens veksten i sykefraværet totalt sett var 1 prosent sist år, var økningen innenfor finansiell tjenesteyting 9,5 prosent. Men nivået på 5,3 prosent er fremdeles lavere enn gjennomsnittet for alle næringer.
 
Av de større næringene var veksten i sykefraværet sterkest i industri og varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet med henholdsvis 3,3 og 5,4 prosent. Sykefraværet gikk ned med 6,1 prosent i forretningsmessig tjenesteyting og 0,5 prosent i offentlig administrasjon fra 3. kvartal 2007 til 2008.
 
Størst økning i Aust-Agder og Sogn og Fjordane
 
Sykefraværet økte med 7,9 prosent i Aust-Agder og med 6,7 prosent i Sogn og Fjordane. Størst nedgang hadde Finnmark med 5,3 prosent og Hedmark med 2,3 prosent.
 
Finnmark har fremdeles høyest sykefravær med 8,7 prosent. Det laveste sykefraværet har Rogaland med 5,7 prosent.
 
Høyere andel lange sykefravær
 
Andelen av totalfraværet som varte i mer enn 31 dager i løpet av kvartalet, økte fra 61,5 prosent i 3. kvartal 2007 til 62,3 prosent i 3. kvartal 2008. Det egenmeldte sykefraværets andel av totalfraværet sank fra 11,2 til 10,9 prosent.
 
Fortsatt økning i sykefraværet blant de yngste
 
Trenden de siste årene med økt legemeldt sykefravær blant de under 30 år fortsetter også dette kvartalet. Fra 3. kvartal 2007 til 2008 var det en vekst i det legemeldte sykefraværet for 20-24-åringene på 4,3 prosent. Nivåtallene for de yngste aldersgruppene ligger fremdeles klart under gjennomsnittet.
 

Legg til kommentar

29. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?