Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Høyere grad av toleranse til innvandrere
Del artikkelen med venner og kolleger

SSBs undersøkelser viser at flere enn tidligere har større toleranse og velvilje til innvandrere.

Nå mener man at innvandrere gjør en god innsats i arbeidslivet, og færre rynker på nesen når en sønn eller datter gifter seg med en innvandrer, skriver IMDi.no.
 
Nyttige arbeidstakere
 
75 % av befolkningen er helt eller nokså enige i påstanden om at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i arbeidslivet. Det er en økning på tre prosentpoeng siden 2007.
 
I tillegg var 50 % av undersøkelsens masse uenige i at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene, også dette en økning fra 2007. 70 % er helt eller devis enige i at innvandrere flest styrker det kulturelle livet i Norge.
 
Færre skeptiske til inngifte innvandrere
 
Man kan også snakke om en større aksept for ekteskap med innvandrere. Cirka 70 % i 2008 mente de ikke syntes det var ubehagelig å ha en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter. Seks år tidligere følte halvparten av befolkningen ubehag ved dette.
 
En fjerdedel av befolkningen syns dog det er ubehagelig hvis en sønn eller datter skulle gifte seg med en innvandrer.
 
Man kan si at det sammenliknet med holdningene som ble uttrykt i 2002, har skjedd en liten omveltning i holdningene i forhold til større toleranse og velvilje til innvandrere i den norske befolkningen.
 
IMDi.no skriver også at Statistisk Sentralbyrås rapport stadfester at en mulig årsak til nedgangen kan være at ekteskap gradvis har blitt mer vanlig. Noe som også kan spille inn som en positiv faktor er at det ikke i like stor grad er vanlig å ha motforestilling å ha en innvandrer som nabo. Bare seks prosent ville mislikt dette i 2008.
 

Legg til kommentar

29. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?