Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Perspektivmeldingen 2009
Del artikkelen med venner og kolleger

Frem mot 2060 vil andelen eldre dobles i forhold til befolkningen i yrkesaktiv alder. I sin Perspektivmelding understreker Regjeringen hvor viktig en høy yrkesdeltakelse er for å møte denne utfordringen. NHO støtter Regjeringens vurdering og anbefaler økt integrering og inkludering i arbeidslivet. 

- I tiårene framover vil vi stå overfor store utfordringer knyttet til klima- og miljøproblemer, globalisering og aldrende befolkning. Perspektivmeldingen 2009 tar opp sentrale utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi i tiårene framover, sier finansminister Kristin Halvorsen.
 
Langsiktige løsninger
 
Halvorsen understreker at løsningene ikke skal være kortsiktige, men ha langsiktig kvalitet for å sikre bærekraftige løsninger.
 
- Samtidig som vi arbeider med målrettede tiltak for å bekjempe stigende arbeidsledighet på kort sikt, må vi sikre at vi er på rett spor for å finne bærekraftige løsninger på de langsiktige utfordringene vi står overfor. Fornuftig handling krever analyse. Det er et viktig formål med Regjeringens perspektivmelding, sier Halvorsen.
 
En utfordring mot samfunnsmodellen
 
Med en dobling i antall eldre frem mot 2060 vil velferdssamfunnet trues av stadig økende utgifter til pensjoner og til helse-, pleie- og omsorgstjenester.
 
- Tiltak som sikrer en stor og produktiv arbeidsstyrke vil være det viktigste bidraget for å bevare og videreutvikle velferdsordningene. Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet er også vårt viktigste mål for arbeidet med Regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen, sier Halvorsen.
 
Støtte fra NHO
 
 –Dette er en riktig vurdering som støttes av oss i NHO, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidsliv i NHO.
 
NHO understreker samtidig at fortsatt fokus på et inkluderende arbeidsliv vil være nøkkelen i dette arbeidet. Dette kan bidra til å mobilisere til arbeid i grupper der yrkesdeltakelsen er lav, for eksempel blant innvandrere, eldre arbeidstakere og personer med redusert funksjonsevne.
 
 - Arbeidet med integrering er viktig. Mange ordninger og reformer er iverksatt nettopp for å øke enkelte gruppers yrkesdeltakelse, blant annet introduksjonsordningen for innvandrere, ordningen med arbeidsavklaringspenger og ikke minst pensjonsreformen, sier Vågeng.
 
Vågeng påpeker at arbeidstiden ikke bør reduseres fra 7,5 til 6 timer da det vil redusere verdiskapningen, og dermed mulighetene til å finansiere velferden.
 
- Kortere arbeidstid reduserer samfunnets evne til å finansiere velferden. Alle nye velferdstiltak som reduserer arbeidstiden for enkeltgrupper går på bekostning av noen andre. Nye velferdstiltak bør derfor vurderes i et større perspektiv før de iverksettes, sier Vågeng.
 

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?