Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Færre midlertidig ansatte
Del artikkelen med venner og kolleger

SSB sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser at antallet midlertidig ansatte ble redusert med 17 000 personer fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008. Samtidig stiger arbeidsledigheten sterkt og spesielt blant unge. 

Det var nedgang i midlertidig ansatte i flere næringer. I 4. kvartal 2008 utgjorde de 190 000 midlertidig ansatte 8,2 prosent av alle ansatte, mens andelen i samme kvartal i 2007 var 9,0 prosent. Størst innslag av midlertidige ansettelser var det innenfor undervisning og helse- og sosialtjenester. Over 40 prosent av de midlertidig ansatte jobbet i disse næringene.
 
Halvering av sysselsettingsveksten
 
Sysselsettingen økte med 41 000 personer fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008. Dette er en halvering av årsveksten fra forrige kvartal. Fra 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008 var det en vekst på 83 000 personer. Omslaget i veksttakten er tydelig innenfor de fleste næringer i privat sektor.
 
Av totalveksten på 41 000 sysselsatte personer fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008 sto helse- og sosialtjenester for en vekst på 28 000 personer.
 
Stabil yrkesaktivitet
 
Arbeidsstyrken, som er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige, økte med 53 000 personer fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008, mens veksten i befolkningen 15–74 år var på 60 000 personer. For kvinner var yrkesaktiviteten (arbeidsstyrken i prosent av den kvinnelige befolkningen) 70,4 prosent, en økning på 0,4 prosentpoeng fra samme kvartal året før. Yrkesaktiviteten for menn var 76,4 prosent, om lag som i samme kvartal i 2007.
 
Flere kvinner på heltid
 
Det var en vekst i heltidsarbeidende på 33 000, og to tredjedeler av disse var kvinner. Andelen kvinner på heltid gikk opp fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008, mens andelen menn på heltid gikk ned. For menn var gjennomsnittlig avtalt arbeidstid 37,0 timer per uke, mot 31,1 timer for kvinner.
 
Økning i antall arbeidsledige
 
Ifølge AKU økte antall arbeidsledige med 12 000 personer fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008. De arbeidsledige utgjorde 2,6 prosent av arbeidsstyrken i 4. kvartal 2008, mot 2,1 prosent i samme kvartal året før. Det er særlig blant ungdom fra 15-24 år at arbeidsledigheten har økt.
 
Økningen i antall ledige har for det meste kommet blant personer som har søkt jobb i mindre enn tre måneder. Gjennomsnittlig varighet av søkingen for de arbeidsledige har også falt, og var 3,5 uker kortere i 4. kvartal 2008 enn i samme kvartal året før. Dette viser økt innstrømming til arbeidsledighet.
 
Nedgang i andelen undersysselsatte
 
Undersysselsatte er sysselsatte med deltid som avtalt arbeidstid og som har forsøkt å få mer arbeid. Det var 53 000 undersysselsatte i 4. kvartal 2008, en nedgang på 5 000 fra samme kvartal i 2007. Som andel av alle deltidssysselsatte gikk undersysselsettingen ned fra 8,7 prosent i 4. kvartal 2007 til 7,8 prosent i 2008.
 
Ved å summere tilbudet av arbeidstimer fra de arbeidsledige og de undersysselsatte, får vi at disse to gruppene i 4. kvartal 2008 tilbød et antall arbeidstimer som svarer til 73 000 heltidsjobber, en økning på 7 000 fra samme kvartal året før. Økningen kom blant de arbeidsledige. Blant de undersysselsatte var ønsket antall heltidsjobber om lag som i 4. kvartal 2007.
 
 Kilde: SSB

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?