Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Uenighet om 70-årsgrensen
Del artikkelen med venner og kolleger

Senter for Seniorpolitikk (SSP) ønsker å oppheve aldergrensen i arbeidslivet og mener dette spesielt vil være bra for kvinnene. NHO er helt uenig og ønsker at dagens aldersgrense på 70 år skal beholdes.
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har på bakgrunn av St.m. nr. 6 (2006-2007): ”Om seniorpolitikk. Seniorane – ein ressurs i norsk arbeidsliv” tatt initiativ til å foreta en gjennomgang av gjeldende rett når det gjelder spørsmålet om alder. 
 
- Opprettholdelse av aldergrensen er ikke motstridende med arbeidet for fleksible løsninger, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng.
 
Hun mener det ikke er noe reelt behov for å endre den etablerte og aksepterte aldersgrensen.
 
Kan ikke behandle alle likt
 
- Spørsmålet om en øvre aldersgrense er ikke et juridisk -, men et demokratisk spørsmål. Det blir dessuten feil at en gruppe bare på grunn av en bestemt alder, skal behandles likt, sier Åsmund Lunde, direktør i SSP. Desto eldre vi mennesker blir, desto mer ulike blir vi, og desto mer galt blir det å behandle alle likt, noe vi heller ikke kan gjøre med alle unge som gruppe, mener han.
 
SSP oppsummerer sitt svar på departementets høring i 8 punkter. Blant annet mener de at det er tatt for lite hensyn til de samfunnsmessige endringene og ønske om økt fleksibilitet. De mener dessuten at en aldersgrense ved 70 år er uttrykk for en kollektiv oppfatning om det enkelte individ.
 
Spesielt påpeker Lunde at kvinner vil kunne tjene på å få muligheten til å stå lenger i arbeid.
- Med det nye pensjonssystemet vil vi få mer fleksibilitet. For eksempel har mange kvinner i dag for kort opptjeningstid i folketrygden og lite pensjonspoeng. De vil derfor være tjent med at vi ikke har en øvre aldersgrense, sier han.
 
NHO ønsker mer fleksibilitet
 
NHO mottar stadig henvendelser fra medlemmene vedrørende dette spørsmålet, særlig om bedriftens adgang til å fastsette en lavere aldersgrense enn 70 år. Derfor ønsker NHO en mer fleksibel ordning når det gjelder spørsmålet om virksomhetsfastsatte aldersgrenser under 70 år, som ikke er begrunnet i helse- og sikkerhetsmessige hensyn.
 
 - En absolutt forutsetning er imidlertid at det samtidig gis løsninger på de økonomiske og pensjonstekniske problemer som da oppstår, sier Vågeng.
 

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?