Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ny bankpakke skal sikre arbeidsplassene
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringens plan for å sikre norske arbeidsplasser er to nye fond med til sammen 100 milliarder i kapital. Disse skal sikre bedre lånemuligheter for bedrifter og husholdninger.

– Regjeringen foreslår å etablere to nye fond med en samlet kapital på 100 milliarder kroner. De to fondene skal gjøre det lettere for bedrifter og husholdninger å få tilgang til lån og bidra til å stabilisere finansmarkedet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Løsningen blir å etablere Statens finansfond med en kapital på 50 milliarder kroner. Dette fondet skal styrke kjernekapitaldekningen i bankene for å møte svakere konjunkturer og styrke sin konkurransekraft.

I tillegg foreslår Regjeringen å etablere Statens obligasjonsfond med en kapital på 50 milliarder kroner. Det bidrar til at bedriftene kan hente finansiering ikke bare direkte fra bankene, men også i et styrket obligasjonsmarked.

[Les reaksjoner fra arbeidslivets parter her]
[Les reaksjoner fra opposisjonen her]

Bedre tilgang til lån skal sikre arbeidsplassene

– Dette er viktig for å få i gang gode næringslivsprosjekter, slik at vi opprettholder og skaper arbeidsplasser, sier finansminister Kristin Halvorsen. 

I en situasjon med svikt i finansmarkedene bør staten bidra med kapital for å styrke bankene og sette bankene bedre i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet. Kjernekapital på 50 milliarder kroner kan isolert sett tilsvare en utlånsevne på 400-500 milliarder kroner. 

– Obligasjonsmarkedet er tradisjonelt en viktig finansieringskilde for både banker og andre foretak, men fungerer ikke lenger tilfredsstillende. Gjennom et betydelig engasjement fra statens side i dette markedet, kan vi bidra til at det virker bedre, sier finansminister Kristin Halvorsen. 

– For å motvirke at sviktende kredittilgang fører til at gode prosjekter ikke får finansiering og ellers lønnsom virksomhet stopper opp, foreslår regjeringen nå tiltak som vil bidra til å få finansmarkedene til å fungere bedre, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Lederlønningene fryses 

Når staten nå foreslår en ordning hvor bankene tilbys kjernekapital gjennom opprettelsen av det nye Statens finansfond, settes det samtidig vilkår som begrenser lønn og bonus for bankenes ledende ansatte.

- Når vi stiller opp med fellesskapets ressurser, er det nødvendig at vi også stiller krav til moderasjon fra dem som benytter ordningene, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Kravene i pakken er:
  • Ingen økning i lønninger eller andre ytelser frem til 31.12.2010 til ledende ansatte.
  • Ingen bonus til ansatte med mer enn 1,5 millioner kroner i fast årslønn.
  • Etter fryseperioden vil Statens finansfond forhandle frem nye betingelser som skal være i tråd med statens retningslinjer for lederlønn.
  • Ledende ansatte kan ikke motta aksjer eller liknende til gunstige vilkår.
  • Avtaler om pensjon og sluttvederlag må utformes i samsvar med statens retningslinjer for lederlønn.

Norske myndigheter er ikke alene om å stille krav til lønn og bonus. I flere land har myndighetene satt vilkår for deltakelse i statlige oppkapitaliseringsprogrammer som inneholder ulike begrensninger på lederavlønning og bonusutbetalinger. Dette gjelder bl.a. i USA, Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. 

[Les reaksjoner fra arbeidslivets parter her]
[Les reaksjoner fra opposisjonen her]

[Les pressemelding fra SMK]
[Les pressemelding om lånemuligheten hos FIN]
[Les pressemelding om lønnsfrys hos FIN

f=http://bookmarksme.com >online book
x;> (9.2 2009)

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?