Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sykmeldte raskere tilbake
Del artikkelen med venner og kolleger

Stadig flere sykemeldte får et tilbud som skal sikre dem å komme raskt tilbake i arbeid. NAV slår fast at prosjektet ”Raskere tilbake” er en suksess og mener potensialet i ordningen er stort.  

Tall fra NAV og Helsedirektoratet viser at 33 322 personer ved utgangen av 2008 var blitt henvist til behandling i spesialisthelsetjenesten og 6 650 personer var blitt henvist til avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging gjennom NAV.
 
- "Raskere tilbake" har stort potensiale og det er gledelig å se at stadig flere sykmeldte får et tilbud, sier Erik Oftedal, direktør i NAV.
 
Mange muligheter med ”Raskere tilbake”
 
Oftedal viser til at ”Raskere tilbake” gir mange muligheter til gode løsninger og en god oppfølging for den sykemeldte. Blant annet har spesialisthelsetjenesten utviklet tjenester som ivaretar sykmeldte med langvarige og sammensatte helseproblemer bedre enn tidligere. Disse tilbudene får en stadig bedre innretning mot arbeidslivet.
 
”Raskere tilbake” omfatter i dag:
  • Tilbud om individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering
  • Tilbud om behandling hos spesialisthelsetjenesten
  • Lovendringer som sikrer tettere oppfølging av sykmeldte
  • Ny sykmeldingsblankett fra 1. september 2008. Målet er å redusere sykefraværet ved å styrke kommunikasjonen mellom lege, arbeidsgiver og arbeidstaker. Blanketten introduserer også ”avventende sykemelding” der legen kan anbefale bedre tilrettelagt arbeid for å unngå sykmelding.
  • Tilbud om behandling til personer med lettere psykiske lidelser og sammensatte lidelser
Organisering
 
NAV har prosjektkoordinatorer i alle fylker, det bidrar til større fokus på bruk av tjenestene, tjenesteutvikling og samordning av tilbudet.
 
Ved helseforetakene er det tilsvarende ordning med prosjektkoordinatorer som ivaretar intern koordinering av henvisninger, og som samarbeider med Fritt sykehusvalg for å gjøre tilbudene kjent og lettere tilgjengelig.
 
Kontakt Raskere tilbake-telefonen i Mo i Rana for arbeidsgivere som har spørsmål: tlf. 75 42 64 06.
 

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?