Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere enn antatt dør på jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

20 av dødsfallene som skjer på jobb, registreres ikke. Dette gjør at den mørke statistikken nok må oppjusteres. 

44 % av arbeidsulykkene som har dødsfall som utfall, registreres ikke av Arbeidstilsynet. Det utgjør 20 dødsfall.
 
- Det alvorlige ved en så upålitelig statistikk er at man kan bli villedet til å undervurdere risikoen og behovet for forebygging av ulykker, sier arbeidslivsforsker Ebba Wergeland til Dagsavisen. Hun arbeider som overlege hos Arbeidstilsynet i Oslo.
 
214 av 171 dødsfall innrapportert
 
Grunnlaget for studien var antall innrapporterte arbeidsskadedødsfall årene 2000-2003. Hos Arbeidstilsynet ble det da registrert 171 tilfeller blant personer bosatt i Norge. Wergeland og hennes forskerkolleger fant ut at det var 214 dødsfall etter å ha sjekket det første tallet opp mot Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister. Men heller ikke dødsårsaksregisteret er fullstendig.
 
- Vi går nå videre til Nav og forsikringsselskapene og regner med å finne flere der. Vårt estimat er at det totalt var 246 personer som omkom i arbeidsulykker fra 2000 til og med 2003, sier Wergeland videre. Hun ble overrasket over omfanget.
 
- Jeg er overrasket over funnene. Vi mistenkte at ikke 100 prosent av arbeidsskadedødsfallene ble registrert, men jeg trodde ikke at så mange ble oversett.
 
Sier ikke fra om dødsulykker
 
En av grunnene til at tallene hittil har vært feilaktige, er at innrapporteringen av dødsulykker som også er arbeidsulykker, er mangelfull. Dette igjen kan blant annet skyldes at det er uklare avtaler mellom politiet og Arbeidstilsynet.
 
Videre er bare ett av ni dødsfall i Forsvaret blitt registrert, kun tre av sju dødsfall innen helse- og sosialtjenestene og ikke flere enn 17 av 28 dødsfall i Nord-Norge og på Svalbard. Wergeland tror hun har svaret på hva som må gjøres for å innføre en mer fullstendig statistikk.
 
– Arbeidstilsynet forsøker å lære av det vi har erfart, men vi vil også være avhengige av at det samme skjer i dødsårsaksregisteret. Dette arbeidet vil antakelig kreve mer ressurser, svarer Wergeland.
 
Bare et av ni dødsfall i Forsvaret har blitt registrert. Samtidig er det kun tre av sju dødsfall innen helse- og sosialtjenestene og labre 17 av 28 dødsfall i Nord-Norge og på Svalbard som er innrapportert.
 
Det er i en studie som blir omtalt i den siste utgaven av Tidsskrift for Den norske legeforening at resultatene kommer fram. Det er Wergeland, Finn Gjertsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og Johan Lund ved Universitetet i Oslo som har utarbeidet studien.
 

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?