Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Regjeringen med nye grep mot ledighet
Del artikkelen med venner og kolleger

I sitt reviderte nasjonalbudsjett følger Regjeringen opp sine løfter om økt innsats mot økt ledighet. 9,5 milliarder i økte rammer i budsjettet inkluderer blant annet 5 000 nye tiltaksplasser, 4 200 nye studieplasser og en styrking av NAV.
 
– Samlet bruker vi nå nesten 130 milliarder kroner fra oljeinntektene for å sikre folks arbeidsplasser. Vi styrker kommuneøkonomien, vi øker antallet studieplasser og setter inn flere arbeidsmarkedstiltak, sier finansminister Kristin Halvorsen.
 
Spår opp mot 120 000 ledige
 
– Budsjettet for 2009 er det mest ekspansive på over 30 år, og impulsene fra finans- og pengepolitikken er sterkere i Norge enn i de aller fleste andre land. Vi har handlet raskt og kraftig for å dempe virkningene av finanskrisen og det internasjonale tilbakeslaget på produksjon og sysselsetting, forklarte finansministeren.
 
Selv om virkningene av den internasjonale finanskrisen ser ut til å bli mindre i Norge sammenlignet med andre land, viser Regjeringens prognoser at det vil bli opp mot 120 000 ledige i løpet av 2010.
 
- Vi må likevel regne med at ledigheten kan øke til 3¾ prosent som gjennomsnitt for inneværende år og opp mot 4¾ prosent neste år, det vil si om lag 120000 arbeidsledige. Dette innebærer en klar oppgang i månedene framover, mens utviklingen neste år blir mer stabil, sier finansminister Kristin Halvorsen.
 
Styrking av NAV
 
Økningen i arbeidsmarkedstiltak vil benyttes til opplæringstiltak, arbeidspraksis, lønnstilskudd, oppfølgings- og avklaringstiltak. De nye tiltaksplassene sikrer at det i 2009 vil være 75 000 plasser i gjennomsnitt for hele året, og for å kunne gjennomføre denne økningen på en god måte vil også NAV forsterkes med økte personellressurser.
 
Forsøket med tidsubestemt lønnstilskudd – som et alternativ til uførepensjon – foreslås utvidet med inntil 500 tiltaksplasser i gjennomsnitt på årsbasis i 2009 innenfor bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak.
 
– Det er viktig at NAV har tilstrekkelig med ressurser til rådighet i en situasjon hvor ledigheten stiger markant. Da kan NAV være med på å sikre rask omstilling for personer som rammes av ledighet, slik at arbeidskraftsressursene kanaliseres dit hvor det er behov for arbeidskraft og vi unngår lange ledighetsperioder, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
 

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?