Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidslivet: Kommentarer til revidert
Del artikkelen med venner og kolleger

NHO og HSH er skuffet over Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett og etterlyser flere lærlingplasser og mer krutt mot ledighetsveksten. YS og LO er derimot tilfredse, men understreker at det vil være nødvendig med planer for ytterligere tilpasninger i tiden fremover.
 
I Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett bevilges det 9,5 milliarder i økte rammer til blant annet 5 000 nye tiltaksplasser, 4 200 nye studieplasser og en styrking av NAV.
 
HSH: Etterlyser krutt mot ledighetsveksten
 
- Det er fint at regjeringen bevilger ekstra midler til arbeidsmarkedstiltak og studieplasser, men hovedoppgaven burde jo være tiltak for å begrense ledighetsveksten. Vi etterlyser tiltak rettet mot bedriftene og arbeidsplassene, som redusert arbeidsgiveravgift og redusert skatt for de med laveste inntekter, sier administrerende direktør Vibeke H Madsen i HSH.
 
Med økende ledighet er Madsen overasket over at Regjeringen ikke kommer med direkte skattekutt som ville gjort det enklere for bedrifter å holde folk i jobb. Nå er arbeidsmarkedet så vanskelig at det er vanskelig å få seg sommerjobb advarer hun.
 
-Å redusere arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng tror vi vil føre til at mange arbeidsplasser som i dag ikke er tilstrekkelig lønnsomme eller svakt lønnsomme og som således står i fare for å bli avviklet, vil kunne bikke over på plussiden og bevares, sier Madsen.
 
NHO: Ikke offentlig sektor som er rammet
 
- Det er ikke offentlig sektor som er rammet av krisen. Forslag til revidert budsjett mangler tiltak for å styrke norske bedrifters evne til å overleve i økonomiske krisetider, sier NHO-direktør Petter H. Brubakk.
 
Brubakk etterlyser skattetiltak som vil gjøre situasjonen enklere for bedrifter under finanskrisen. Konkurranseutsatte bedrifter er spesielt hardt rammet med fallende priser og svikt i etterspørselen.
 
Samtidig er NHO kritiske til at Regjeringen ikke har økt tilskuddene til lærlingene.
- En økt satsing på lærlinger kunne være med å avhjelpe situasjonen i en vanskelig tid, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.
 
LO: Nødvendig med planer for økt innsats
 
- Det er svært viktig at regjeringen nå forsterker tiltakene når det gjelder arbeidsmarked og virkemiddelapparat for bedriftene. Satsing på NAV og skolesystemet er riktig, sier LO-leder Roar Flåthen.
 
Samtidig understreker han at det er viktig å forberede planer og beredskap for ytterligere forsterket innsats mot ledigheten utover sommeren og høsten.
 
Han peker på følgende:
  • Effektiv iverksetting av oppmyket dagpengesystem for permitterte
  • Bedre tilpasning av, og mulighet for utdanning i dagpengesystemet
  • Bedre støtte slik at bedriftene midlertidig kan holde på folk og kompetanse
YS: Bekymret for arbeidsledighet blant unge
 
- YS mener økningen av tiltaksplasser er et meget tjenlig og positivt tiltak for å kunne møte økende arbeidsledigheten, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. 
 
Også YS er bekymret for lærlingplassene som på grunn av finanskrisen møter vanskelige vilkår.
 
- Flere lærlinger blitt permittert på grunn av finanskrisen. Situasjonen kan bli ytterligere forverret til høsten, når et nytt kull skal ut i lære. Regjeringen øker bevilgningene til utdanning og tiltaksplasser, men dette vil ikke alene bekjempe den dramatiske økningen i ungdomsledigheten. YS ønsker derfor tiltak rettet spesielt inn mot unge arbeidsledige, påpeker YS-lederen.
 
e.com >online book
x;>online book (18.5 2009)

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?