Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Målbar arbeidsevne
Del artikkelen med venner og kolleger

Work Ability Index er et finsk system som måler arbeidsevne.  I samarbeid med STAMI har Øverby Helsesportsenter oversatt denne til norsk.  Målet med arbeidsevne-indeksen er å kunne tilpasse arbeidet til hver enkelt arbeidstaker ut i fra behov, ønsker og evner.  For et arbeidsliv med fokus på muligheter er dette et positivt verktøy som vil gjøre arbeidsdagen sunnere for mange arbeidstakere.

Finland har de siste årene fått mye fokus for sitt gode arbeid med helse i arbeidslivet.  Det finske systemet Work Ability Index er utarbeidet av Arbeidsmiljøinstituttet i Finland, og er et resultat av finsk forskning på årsaker til utstøting av arbeidstakere.  Øverby Helsesportsenter begynte allerede i 1998 å arbeide med dette, og de seneste årene har arbeidet med å lage en norsk utgave av en arbeidsevneindeks blitt gjort i samarbeid med Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).  Med støtte fra blant annet LO og NHO startet man i 2000 det treårige prosjektet ”Arbeidskontrakt for bedret arbeidsevne og redusert sykefravær.”

Opprettholde arbeidsevne
Arbeidsevnemanualen har som hensikt å opprettholde arbeidsevnen blant arbeidstakere.  Undersøkelser gjort på bakgrunn av Work Ability Index (WAI) i utlandet viser at arbeidsevnen synker i takt med alderen.   Det finnes mange faktorer som påvirker arbeidsevnen, og de fleste av dem kan påvirkes.  Med arbeidsevneindeksen kartlegger man arbeidstakeren ved å dele inn faktorene som virker inn på arbeidsevnen i fire hovedgrupper: Individet og dets funksjonelle kapasitet, fysisk arbeidsmiljø, ledelse/organisasjon og profesjonell kompetanse.

          Når de ansattes arbeidsevne på en avdeling måles og analyseres, gir den gode indikasjoner på hvor skoen trykker, hvor det er forbedringsmuligheter og hvilke tiltak som bør iverksettes, sier daglige leder Terje Pedersen ved Øverby Helsesportssenter i et intervju med Senter for Seniorpolitikk.

Bedriftshelsetjeneste
Indeksen måler både fysiske og mentale krav ved arbeid og arbeidstakerens ressurser og helsestatus er en del av helhetsvurderingen.  Basert på svarene i et spørreskjema kan man konkludere med om arbeidsevnen er utmerket eller svak.  Med arbeidsevneindeksen som verktøy kan man tidligere finne fram til problemer hos en arbeidstaker eller i et arbeidsmiljø.  I samarbeid med bedriftshelsetjeneste eller annet helsepersonell har man på den måten muligheten til å sette i gang tiltak som kan hindre utstøting i arbeidslivet.

Alle bedrifter i Finland er pålagt en bedriftshelsetjeneste, og det har derfor vært naturlig at bruken av indeksen og oppfølgingen av denne har blitt gjort av bedriftshelsetjenester.   Også her i Norge er arbeidsevnemanualen tenkt i bruk av bedriftshelsetjenester, selv om bedriftshelsetjenesten ikke er utbygd på samme måte som måte som i Finland.

Arbeidsevne sentral for IA
Arbeidet med arbeidsevneindeksen ble påbegynt før ”Intensjonsavtalen om et mer Inkluderende Arbeidsliv” ble en del av norsk arbeidsliv høsten 2001.  En sentral del i et inkluderende arbeidsliv er hver enkelt arbeidstakers arbeidsevne.  En arbeidsevneindeks vil derfor kunne være et godt verktøy for IA-virksomheter, men dagens Arbeidsevnemanual er ikke tilpasset IA-avtalen.  Arbeidet med en slik tilpasning er imidlertid allerede i gang.

 

[Besøk Øverby Helsesportsenter]
[Les artikkel hos Senter for Seniorpolitikk]

oks.com >books (2.4 2003)

Legg til kommentar

24. september, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?