Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsledigheten stiger fremdeles
Del artikkelen med venner og kolleger

Statistisk Sentralbyrå sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) slår fast at arbeidsledigheten fremdeles er stigende. Fra desember til mars steg ledigheten fra 2,9 til 3,2 prosent av arbeidsstyrken.
 
Den sesongjusterte arbeidsledigheten økte med 9 000 personer fra desember (gjennomsnitt for november – januar) til mars (gjennomsnitt for februar – april), viser Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Det var størst økning blant personer mellom 25 og 74 år.
 
Tallet på registrerte arbeidsledige pluss personer på arbeidsmarkedstiltak hos NAV steg med 15 000 i den samme perioden. Også dette tallet er justert for sesongvariasjoner.
 
Stabil sysselsetting
 
Sesongjusterte tall viser en nedgang i sysselsettinga på 7 000 personer fra desember (målt som gjennomsnitt for tremånedersperioden november – januar) til mars (gjennomsnitt for februar – april). Dette ligger likevel innenfor feilmarginen, og når en tar hensyn til feilmarginen har sysselsettingen holdt seg på same nivå siden april 2008.
 
Utførte ukeverk
 
Tallet på utførte ukeverk à 37,5 timer steg med 13 000 fra desember til mars. Dette ligger innenfor feilmarginen i AKU.
 

Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?